Than Cao Sơn giảm khai thác 200.000 tấn than nguyên khai
Thứ Năm, ngày 14/09/2017

HĐTV Tập đoàn vừa đồng ý thông qua đề xuất giảm 200.000 tấn than nguyên khai và tăng 100.000 tấn than từ đất đá lẫn than cho Công ty CP than Cao Sơn. Trước sự điều chỉnh này, Công ty đã và đang có những phương án cụ thể, phấn đấu để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao trong điều kiện khai thác còn gặp nhiều khó khăn.

Năm 2017, Công ty CP than Cao Sơn được giao sản lượng than nguyên khai là 2,9 triệu tấn với hệ số bóc đất đá 9,5m3/tấn. Vượt qua những khó khăn, Than Cao Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành sản xuất, quản lý các chỉ tiêu công nghệ, quản lý thiết bị, lao động, quản trị chi phí, an toàn... Sau tám tháng đầu năm, than nguyên khai sản xuất đạt 1,73 triệu tấn, đạt 59,6% KHN; tiêu thụ 2,015 triệu tấn, đạt 64,2% KHN; bốc xúc 17,6 triệu mét khối đất đá. Như vậy, theo kế hoạch giảm sản lượng than nguyên khai, tương ứng với khối lượng đất đá bốc xúc giảm 1,9 triệu m3, sản lượng khai thác than chính vỉa còn lại của Than Cao Sơn là 2,7 triệu tấn. “Mặc dù giảm sản lượng nhưng Than Cao Sơn đã đề ra những giải pháp rất quyết liệt về tăng cường quản lý điều hành, tăng cường các biện pháp quản trị chi phí tốt nhất, tìm mọi biện pháp để nâng cao năng suất thiết bị, đảm bảo việc làm cho anh em công nhân Cao Sơn” - đồng chí Phạm Hồng Lương - Bí thư Đảng ủy Công ty cho biết.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2017, Công ty CP than Cao Sơn sẽ phải đẩy nhanh tiến độ khai thác trong mùa khô, chốt chặt các chỉ tiêu kỹ thuật, cân đối chi phí các khâu kiểm soát trong từng tháng không để phát sinh tăng. Đồng thời, Than Cao Sơn cũng đã có đề nghị Tập đoàn nâng hệ số bóc lên 10m3/tấn và giảm sản lượng trong năm 2018 để cải tạo điều kiện khai thác tầng bè; chấp thuận cho Công ty điều chỉnh tổng mức đầu tư và gia hạn dự án cải tạo mở rộng mỏ Cao Sơn cùng nhiều đề xuất khác.