03:40 ICTThứ Tư, 27/05/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
TC6: 4/1/2019, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Thứ Ba, ngày 25/12/2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TC6 của Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/01/2019

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/01/2019

3. Lý do và mục đích:

* Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian họp: Dự kiến tháng 01/2019 (thời gian cụ thể Công ty sẽ ghi trong giấy mời đến từng cổ đông)

- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 7 Công ty CP than Cọc Sáu – Vinacomin

- Nội dung họp:

+ Thông qua việc cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu TC6 khi TKV nhận chuyển nhượng cổ phiếu TC6 để tăng tỷ lệ sở hữu của TKV lên 65% vốn điều lệ của Công ty.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 48,500 48,800
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 47,650 48,450

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên