08:55 ICTThứ Năm, 17/10/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường trong Vinacomin
Thứ Sáu, ngày 14/09/2012

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường nên trong những năm qua, vấn đề này luôn được Vinacomin đặc biệt quan tâm. Một trong những nhiệm vụ cũng là giải pháp trọng tâm Tập đoàn đề ra với công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới là phải không ngừng nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ Tập đoàn và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý chuyên ngành về môi trường trong công

Các công ty sản xuất, chế biến than có qui mô lớn, mức độ sản xuất ảnh hưởng tới môi trường sinh thái nhiều thì phải có phòng môi trường và cán bộ môi trường chuyên trách đủ khả năng quản lý công tác bảo vệ môi trường của đơn vị.
 
Đồng thời, Tập đoàn cũng tăng cường quản lý, sử dụng các nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường một cách hiệu quả, nhất là Quỹ Môi trường tập trung, kinh phí 0,5% chi phí sản xuất dành cho bảo vệ môi trường thường xuyên; các nguồn tài trợ, hỗ trợ; phối hợp với chính quyền địa phương để sử dụng đúng mục đích, hiệu quả các nguồn tài chính từ sản xuất kinh doanh ngành Than - Khoáng sản nộp cho ngân sách địa phương như thuế môi trường, phí môi trường./.
 

Giá vàng

Loại vàng Mua Bán
Vàng miếng SJC 41,480 41,680
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 41,400 41,800
Nguồn: tp bank

Đơn vị thành viên