Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn kiểm tra các công trình môi trường tại Uông Bí
Thứ Tư, ngày 15/11/2017

Vừa qua, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Môi trường đã đi kiểm tra các công trình môi trường và làm việc với các Công ty than Uông Bí, Vàng Danh, Nam Mẫu và Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV về thực hiện các công trình môi trường tại TP Uông Bí.

Phó Tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn và lãnh đạo các đơn vị kiểm tra thực hiện các công trình môi trường

Tại Công ty than Uông Bí, Phó Tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn đã làm việc với lãnh đạo Công ty than Uông Bí, Vàng Danh, Nam Mẫu và Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV về thực hiện các công trình môi trường năm 2017 và chuẩn bị kế hoạch công tác môi trường năm 2018 tại khu vực Uông Bí.

Theo báo cáo của Ban Môi trường và các đơn vị, các Công ty than Uông Bí, Vàng Danh, Nam Mẫu và Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV đã tích cực triển khai thực hiện các công trình môi trường, công trình phòng chống mưa bão năm 2017 tại các đơn vị khu vực Uông Bí từ nguồn quỹ môi trường tập trung và chi thường xuyên. Do có sự chỉ đạo, tạo điều kiện của Tập đoàn, sự phối hợp của địa phương từ thành phố Uông Bí đến các xã, phường và sự chủ động, tích cực của các đơn vị, các công trình môi trường, công trình phòng chống mưa bão đã cơ bản hoàn thành và đến hết năm 2017 sẽ hoàn thành đạt 100% kế hoạch, góp phần quan trọng thực hiện kế hoạch SXKD, công tác môi trường của các đơn vị, cũng như đảm bảo môi trường, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của sản xuất, chế biến, vận chuyển than đến môi trường và khu vực dân cư của thành phố Uông Bí. Về kế hoạch năm 2018, căn cứ thực tế và các đề nghị của cử tri cũng như của địa phương về công tác môi trường, các đơn vị đã lập kế hoạch thực hiện các công trình môi trường, phòng chống mưa bão như xây dựng, gia cố các đập chắn ngăn đất đá bãi thải; kè chắn chống sạt lở các tuyến đường; tuyến đường vận chuyển Đồng Vông - Tân Dân; nạo vét, khơi thông các tuyến suối thoát nước... trong đó có các công trình liên quan đến khu vực dân cư như đường gom dân sinh đoạn từ thôn Miếu Thần đến khu vực Cầu Trắng, phường Vàng Danh; nâng cấp đập tràn 274 phường Vàng Danh, nâng cấp đập tràn khu 1 phường Vàng Danh... nhằm nâng cao khả năng thoát nước trong mùa mưa của suối Vàng Danh, mở rộng mặt đập, tạo điều kiện cho công nhân của Công ty than Vàng Danh và nhân dân đi lại qua các đập tràn đảm bảo an toàn, thuận lợi trong mùa mưa lũ.

Thi công thực hiện công trình nạo vét, mở rộng dòng chảy suối Vàng Danh

Phó Tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn đã ghi nhận sự chủ động, tích cực của các đơn vị và Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV trong việc thực hiện các công trình môi trường tại khu vực Uông Bí năm 2017. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị rà soát lại các công trình trọng điểm công tác môi trường, phòng chống mưa bão năm 2017, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch. Về kế hoạch thực hiện các công trình môi trường, phòng chống mưa bão năm 2018, Phó Tổng Giám đốc giao cho Ban Môi trường kiểm tra, rà soát, báo cáo Tập đoàn phê duyệt, tạo điều kiện để các đơn vị thực hiện, đồng thời phối hợp hiệu quả với địa phương để thực hiện nhằm hoàn thành các công trình, đảm bảo sản xuất gắn với môi trường, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của sản xuất và mưa lũ đến môi trường và khu vực dân cư trên địa bàn TP Uông Bí.