00:31 ICTThứ Sáu, 06/12/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc của VITE được Bộ trưởng Bộ Công thương tặng bằng khen
Thứ Hai, ngày 02/07/2012

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong năm 2011, mới đây, tập thể phòng Địa chất than, phòng Kế hoạch đầu tư và cá nhân đồng chí Nguyễn Hoàng Huân - Trưởng phòng Địa chất than, Công ty CP Tin học, công nghệ, môi trường - Vinacomin (VITE) đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công thương tặng bằng khen. Cũng nhân dịp này, Giám đốc Công ty VITE đã gặp gỡ, biểu dương và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc này.

Trong những năm qua, phòng Địa chất than và phòng Kế hoạch đầu tư đã hoàn thành tốt công việc chuyên môn, luôn đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao, đồng thời đảm trách tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo Công ty vì sự phát triển không ngừng và bền vững của VITE. Riêng cá nhân đồng chí Nguyễn Hoàng Huân, nhiều năm liền là cán bộ tiêu biểu, là tác giả của nhiều tài liệu Địa chất, tiêu biểu như tham gia hoàn thành Cơ sở dữ liệu Địa chất 34/34 khoáng sàng than toàn vùng Quảng Ninh, nội địa; tham gia lập Quy hoạch khảo sát thăm dò than đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin); tham gia thành lập 34/34 Báo cáo tổng hợp tài liệu, tính lại trữ lượng và chuyển đổi cấp trữ lượng, tài nguyên của các khoáng sàng than vùng Quảng Ninh và vùng nội địa đã được Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản thẩm định, phê duyệt...
 

Giá vàng

Loại vàng Mua Bán
Vàng miếng SJC 41,380 41,530
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 41,260 41,660
Nguồn: tp bank

Đơn vị thành viên