20:48 ICTThứ Bảy, 14/12/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Nhiệt điện Đông Triều: Kết thúc quý I, các chỉ tiêu SXKD đều vượt kế hoạch
Thứ Năm, ngày 04/04/2019

Kết thúc quý I, sản lượng điện sản xuất dự kiến của Công ty Nhiệt điện Đông Triều - TKV đạt 817.943 MWh, bằng 29,21% kế hoạch năm; sản lượng điện thương phẩm dự kiến đạt 723.253MWh, bằng 29,19% kế hoạch năm.

Theo đó, doanh thu sản xuất điện dự kiến đạt 1.076,968 tỷ đồng, bằng 30,02% kế hoạch năm; doanh thu điện thương phẩm dự kiến đạt 952,242 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch năm. Lợi nhuận dự kiến đạt 103.313 triệu đồng, bằng 55,72% kế hoạch năm. Tiền lương bình quân dự kiến trên 12.000.000 đồng/người/tháng.

Bước sang quý II/2019, Công ty đặt mục tiêu duy trì vận hành liên tục các tổ máy, phát tối đa công suất các tổ máy trong quý II/2019; kiểm soát tốt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của cả năm 2019.

Cụ thể, sản lượng điện sản xuất quý II phấn đấu đạt 875.424 MWh, bằng 96,61% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế đạt 1.693.367 MWh, đạt 60,48% kế hoạch năm. Sản lượng điện thương phẩm phấn đấu đạt 774.750 MWh, bằng 96,25% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế đạt 1.498.003 MWh, đạt 60,45% kế hoạch năm.

Công ty cũng đặt ra mục tiêu doanh thu điện bán cho EVN đạt khoảng 1.136,954 tỷ đồng. Lũy kế đạt 2.213,922 tỷ đồng, đạt 61,72% kế hoạch năm. Lợi nhuận đạt khoảng 111.773 triệu đồng, lũy kế đạt 215.087 triệu đồng, tương ứng 116,01% kế hoạch năm. Tiền lương bình quân phấn đấu đạt trên 12.000.000 đồng/người/tháng.

Giá vàng

Loại vàng Mua Bán
Vàng miếng SJC 41,350 41,500
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 41,320 41,720
Nguồn: tp bank

Đơn vị thành viên