Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Người lao động sẽ được hưởng nhiều chế độ về điều dưỡng và phục hồi chức năng
Thứ Sáu, ngày 08/04/2016

Tập đoàn vừa ban hành Công văn số 1437/TKV-TCNS về việc hướng dẫn triển khai chế độ điều dưỡng và phục hồi chức năng trong Tập đoàn.

Theo đó, người lao động đang làm việc tại các công ty con và đơn vị trực thuộc Công ty mẹ - TKV hoạt động trong các lĩnh vực: sản xuất, sàng tuyển, chế biến và vận tải than, khoáng sản; điện lực; hoá chất; địa chất mỏ; môi trường; cơ khí và vận tải sẽ được hưởng chế độ điều dưỡng và phục hồi chức năng tại 08 cơ sở điều dưỡng của Tập đoàn. Hàng năm, các đơn vị căn cứ vào nhu cầu và điều kiện thực tế để lựa chọn các đối tượng được hưởng chế độ điều dưỡng và phục hồi chức năng, trong đó ưu tiên lao động có sức khoẻ yếu; lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp; lao động có thành tích trong sản xuất; lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục ngành nghề Nhà nước Quy định. Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh khác, Tập đoàn khuyến khích áp dụng cơ chế điều dưỡng và phục hồi chức năng cho người lao động đơn vị mình từ nguồn Quỹ phúc lợi và các nguồn quỹ hợp pháp khác của đơn vị.

Về chế độ điều dưỡng và phục hồi chức năng: Tổng thời gian nghỉ là 07 ngày, trong đó có 06 ngày nghỉ tại cơ sở điều dưỡng; 01 ngày nghỉ tại gia đình. Thời gian đi nghỉ bố trí chủ yếu vào mùa hè, ngoài ra có thể bố trí vào các mùa xuân và mùa thu, tránh tổ chức cho người lao động đi nghỉ vào mùa đông trừ trường hợp đơn vị có nguyện vọng đăng ký lịch nghỉ điều dưỡng ngoài thời gian trên.

Chi phí 01 ngày điều dưỡng và phục hồi chức năng là 330.000 đồng/người/ngày, trong đó tiền ăn của người đi điều dưỡng là 200.000 đồng/người/ngày, chi phí khác là 130.000 đồng/người/ngày; chi phí chống xuống cấp cơ sở điều dưỡng là 30.000 đồng/người/ngày (các đơn vị phía Nam nếu lựa chọn cơ sở điều dưỡng ngoài Tập đoàn không được cấp chi phí này). Mức các khoản chi phí trên chỉ áp dụng cho các ngày nghỉ tại cơ sở điều dưỡng và lấy từ nguồn chi từ Quỹ phúc lợi Công ty mẹ - TKV. Ngoài ra, các đơn vị có trách nhiệm bố trí phương tiện đưa đón người lao động của đơn vị mình đi điều dưỡng; chi tiền hỗ trợ tham quan mức 500.000 đồng/người/đợt; chi tiền lương cho người lao động trong những ngày đi điều dưỡng (07 ngày) với mức tối thiểu bằng mức lương ghi trong hợp đồng lao động.

Giám đốc các đơn vị phối hợp với Công đoàn cùng cấp xây dựng quy trình lựa chọn lao động đi nghỉ điều dưỡng và phục hồi chức năng đảm bảo đủ chi tiêu, đúng đối tượng. Bố trí phương tiện đưa đón người lao động theo lịch được phân bố; phối hợp với các cơ sở điều dưỡng quản lý và tổ chức cho công nhân đi nghỉ đạt hiệu quả cao nhất. Chi hỗ trợ tiền tham quan, tiền lương cho người lao động trong những ngay đi điều dưỡng; thực hiện chế độ đối chiếu, thanh quyết toán với các cơ sở điều dưỡng theo quy định. Đối với các đơn vị ở phía Nam, căn cứ chỉ tiêu nghỉ điều dưỡng và phục hồi chức năng TKV phân bổ được quyền lựa chọn địa điểm nghỉ cho phù hợp. Tập đoàn khuyến khích các đơn vị tổ chức cho người lao động nghỉ tại các cơ sở điều dưỡng của TKV để người lao động có thể giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các đơn vị bạn…

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên