04:13 ICTThứ Tư, 25/11/2020 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 84 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG NHÂN VÙNG MỎ - TRUYỀN THỐNG NGÀNH THAN (12/11/1936 - 12/11/2020) VÀ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TKV LẦN THỨ V
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Nghị quyết liên tịch của Tổng giám đốc, Công đoàn Than - Khoáng sản và ĐTN Than Quảng Ninh về thực hiện công tác An toàn - VSLĐ năm 2013
Thứ Tư, ngày 16/01/2013

Nhằm nâng cao nhận thức về AT-VSLĐ trong sản xuất, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc; phấn đấu giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn lao động, đảm bảo mục tiêu “An toàn - Ổn định - Hiệu quả - Phát triển”, Tổng giám đốc Tập đoàn - Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam - Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh đã ra Nghị quyết liên tịch về việc triển khai thực hiện công tác AT-VSLĐ năm 2013 với các nội dung và thời gian thực hiện cụ thể trong năm.

Đối với tổ chức chuyên môn: Thành lập hoặc củng cố kiện toàn Hội đồng bảo hộ lao động, phân định trách nhiệm cho từng thành viên trong hội đồng; xây dựng kế hoạch AT-VSLĐ, kế hoạch PCCN, kế hoạch ứng cứu TKCN, kế hoạch PCMB, kế hoạch thăm dò phòng chống bục nước, bục khí…; triển khai thực hiện các mục tiêu, biện pháp, giải pháp mà Tổng giám đốc đã kết luận tại hội nghị kiểm điểm công tác AT-VSLĐ năm 2012; rà soát, bổ sung các văn bản hướng dẫn về công tác AT-VSLĐ năm 2013 và tổ chức thực hiện; xây dựng chương trình hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia lần thứ 15 năm 2013 về AT-VSLĐ-PCCN và đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện; rà soát, bổ sung hoàn thiện tài liệu huấn luyện cho người lao động, chú trọng tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, giám sát viên an toàn, cán bộ chỉ huy sản xuất, đặc biệt là công tác huấn luyện, chuyển giao công nghệ và thiết bị mới; tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ cho người lao động và người sử dụng lao động theo đúng quy định, đảm bảo số lượng, chất lượng; tổ chức tự kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động, tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra chéo về AT-VSLĐ-PCCN, phát hiện kịp thời các vi phạm, có biện pháp khắc phục đảm bảo an toàn; trang bị đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động, đảm bảo chất lượng, phù hợp cho từng ngành nghề; rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các quy trình, quy định, hồ sơ quản lý kỹ thuật an toàn, sổ sách giao ca, nhật lệnh… nâng cao chất lượng công tác lập, duyệt thiết kế kỹ thuật, hộ chiếu thi công, biện pháp an toàn, phương pháp ứng cứu sự cố, tìm kiếm cứu nạn, kế hoạch phòng ngừa cháy trong hầm lò, bục nước, khí… phải thực sự cụ thể, chi tiết, sát với điều kiện thực tế và mang tính khả thi cao; tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo đúng quy định; phối hợp với tổ chức công đoàn giải quyết đầy đủ chế độ cho người lao động khi người lao động bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, mắc bệnh nghề nghiệp; kiện toàn mạng lưới an toàn vệ sinh viên, tổ chức huấn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho ATVSV…
 
Đối với tổ chức Công đoàn: Phát động phong trào thi đua đăng ký thực hiện các công trình đảm bảo AT-VSLĐ, đại diện người lao động ký thoả ước lao động tập thể với người sử dụng lao động trong đó có nội dung về AT-VSLĐ; tổ chức tuyên truyền, vận động CNVC-LĐ chấp hành kỷ luật lao động, nội dung, quy trình, quy phạm an toàn, nâng cao ý thức, tác phong công nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động; phối hợp cùng chuyên môn đồng cấp tổ chức các buổi toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng, kỹ năng chỉ huy, kỹ năng kiểm tra, giám sát về AT-VSLĐ cho cán bộ chỉ huy sản xuất, cán bộ công đoàn và cho ATVSV, giám sát viên an toàn; tổ chức lấy ý kiến tập thể người lao động tham gia xây dựng nội quy, quy chế về công tác AT-VSLĐ, tham gia và đề xuất các giải pháp, biện pháp quản lý về kỹ thuật, quản lý về công tác AT-VSLĐ-PCCN đạt hiệu quả; phát động CNVC-LĐ phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất nhằm cải thiện điều kiện lao động, môi trường lao động, chú trọng các sáng kiến về công tác AT-VSLĐ; phối hợp với chuyên môn tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng chức năng hoạt động giám sát của màng lưới ATVSV, tổ chức tốt hội thi ATVSV giỏi các cấp…
 
Đối với tổ chức Đoàn thanh niên: Phối hợp với chuyên môn, công đoàn cùng cấp vận động đoàn viên thanh niên hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia PCCN lần thứ 15 năm 2013; lấy tháng 3/2013 là tháng Thanh niên phát động tham gia quản lý sản xuất, đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo 100% đoàn viên thanh niên khối sản xuất trực tiếp ký cam kết không vi phạm an toàn lao động, không để xảy ra TNLĐ chết người, phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên đi đầu trong công tác AT-VSLĐ-PCCN; tổ chức tuyên truyền giáo dục CNVC-LĐ là đoàn viên thanh niên đi đầu trong việc chấp hành kỷ luật lao động, tuân thủ nghiêm túc quy trình, kỹ thuật cơ bản đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất; tổ chức xung kích đảm nhận các công trình việc khó nhằm cải thiện điều kiện lao động, các công trình bảo vệ môi trường, vệ sinh công nghiệp; phối hợp với công đoàn, chuyên môn trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác AT-VSLĐ, viết và đưa tin, phóng sự và toạ đàm về AT-VSLĐ, kiểm tra việc thực hiện các nội dung nghị quyết liên tịch năm 2013…
 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên