04:01 ICTThứ Bảy, 08/08/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Năm 2019, thu nhập bình quân của NLĐ Tổng công ty CN Hóa chất mỏ đạt 12,5 triệu đồng/người-tháng
Thứ Ba, ngày 14/01/2020

Sáng 9/1, Tổng công ty CN Hoá chất mỏ - Vinacomin đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Hội nghị Người lao động năm 2020.

Bám sát khẩu hiệu hành động xuyên suốt năm 2019 là “An toàn - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển”, tập thể CBCNV - LĐ Tổng công ty đặt quyết tâm sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các mục tiêu cũng như nhiệm vụ SXKD năm 2020 với khẩu hiệu “An Toàn - Năng suất - Chất lượng - Phát triển”.

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả Hội nghị Người lao động từ cơ sở; báo cáo kiểm điểm sau một năm thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, đồng thời tóm tắt những nội dung bổ sung, sửa đổi Thỏa ước và Nội quy lao động Tổng công ty năm 2020. Bên cạnh đó, Hội nghị đã nghe báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết người lao động năm 2019, mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện năm 2020; báo cáo thu chi các nguồn quỹ do công nhân viên chức đóng góp năm 2019; báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2019…

Những kết quả nổi bật của Tổng công ty trong năm 2019 đã được đồng chí Nguyễn Văn Sáng - Tổng Giám đốc Tổng công ty nhấn mạnh tại Hội nghị. Cụ thể: doanh thu đạt 6.300 tỷ đồng; xuất khẩu đạt 25,9 triệu USD; việc làm, thu nhập của người lao động được duy trì ổn định với mức thu nhập bình quân đạt 12,5 triệu đồng/người-tháng. Tổng công ty đã mở rộng thị trường xuất khẩu amon nitrat; tích cực triển khai dịch vụ khai thác mỏ; hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài VLNCN được tập trung đẩy mạnh. Trong công tác nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu hoàn thành các đề tài nghiên cứu; làm chủ công nghệ, thiết bị; thực hiện các chương trình tiết kiệm năng lượng, tin học hoá, tự động hoá. Cùng với đó, Tổng công ty kiện toàn, sắp xếp công tác tổ chức sản xuất, tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu Tổng công ty theo hướng tăng chuyên môn hoá các lĩnh vực.

Phát huy những kết quả đã đạt được, mục tiêu cốt lõi Tổng công ty đặt ra trong năm 2020 là hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, trong đó, sản xuất và tiêu thụ VLNCN tăng 3%, doanh thu tăng 5%, lợi nhuận tăng 10%, thuốc nổ tiêu thụ ngoài TKV tăng 20%, sản xuất tiêu thụ 2.000 tấn phân bón CAN, NSLĐ tăng 5%, thu nhập bình quân tăng 3%. Tiếp tục giữ vững thị trường, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố thiết bị loại I, loại II, đảm bảo môi trường nơi sản xuất; tăng cường cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; mở rộng các dịch vụ xung quanh hoạt động VLNCN, tiếp tục phát triển các sản phẩm trên cơ sở các tài sản và chuỗi sản phẩm đã đầu tư từ trước, hình thành, phát triển kênh phân phối vật liệu xây dựng, vật tư - hoá chất, kinh doanh khác; phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh các hoạt động thi đua, nâng cao đời sống tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, giữ vững truyền thống Hoá chất mỏ; bảo toàn và phát triển vốn cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể CBCNV - LĐ Tổng công ty CN Hoá chất mỏ đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn để chủ động điều hành linh hoạt các hoạt động SXKD, chăm lo tốt đến đời sống và đảm bảo thu nhập cho người lao động. Những kết quả mà đơn vị đạt được trong năm qua đã góp phần không nhỏ vào kết quả SXKD chung của toàn Tập đoàn. Cùng với đó, Tổng Giám đốc cũng lưu ý, năm 2020 và thời gian tới, Tổng công ty cần tiếp tục phát huy những nhóm giải pháp đúng, trúng và đã đem lại hiệu quả cho đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời, Tổng công ty cần tập trung vào 3 mũi nhọn chính: sản xuất - dịch vụ - kinh doanh, cùng với công tác dự báo thị trường, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu SXKD đã đề ra.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên