00:46 ICTThứ Năm, 23/01/2020
Năm 2018, cổ tức của Than Vàng Danh đạt 7%
Thứ Sáu, ngày 12/04/2019

Ngày 12/4/2019, Than Vàng Danh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, gần 100 đại biểu đại diện cho trên 80% tổng số cổ phiếu sở hữu tham dự Đại hội.

Theo báo cáo trình tại Đại hội, năm 2018 Than Vàng Danh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đông năm 2018 đề ra, trong đó: than nguyên khai sản xuất xấp xỉ 2,8 triệu tấn, vượt trên 14% so với kế hoạch; mét lò đào mới vượt trên 16% kế hoạch; doanh thu đạt trên 4.200 tỷ đồng, vượt 30% so với kế hoạch; lợi nhuận đạt trên 85 tỷ đồng, đạt 207% kế hoạch. Năm 2018, HĐQT và Ban giám đốc điều hành đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của mình, phối kết hợp lãnh đạo, quản lý điều hành Công ty thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội đã đề ra, nghĩa vụ với Nhà nước, với địa phương được thực hiện đầy đủ, vốn được bảo toàn và phát triển, đời sống việc làm của người lao động được quan tâm, chăm lo cải thiện, uy tín và thương hiệu Than Vàng Danh được nâng cao.

Năm 2019, Than Vàng Danh được giao sản xuất 3,15 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ gần 2,7 triệu tấn, doanh thu trên 3900 tỷ đồng, lợi nhuận định mức trên 52 tỷ đồng. Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 theo 11 nhóm giải pháp, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Đại hội hoàn thành toàn bộ các phần việc theo chương trình nghị sự đã đề ra và thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2018 là 7%, phấn đấu năm 2019 là 8%.

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 43,450 43,850
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 43,500 43,900

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 70.27 -0.96%
Đồng USD/lb 2.7695 -0.69%
Chì USD/tấn 1,958.00 0.26%
Aluminum USD/tấn 1,824.50 0.69%
Thiếc USD/tấn 17,575.00 -1.54%
Kẽm USD/tấn 2,454.50 0.43%
Nickel USD/tấn 13,584.00 -2.56%

Các đơn vị thành viên