07:52 ICTThứ Hai, 26/09/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Năm 2012, tiết kiệm 10% chi phí
Thứ Năm, ngày 08/03/2012

Đó là chỉ đạo của ông Đào Hữu Tu, Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc tại Hội nghị Đại biểu CNVC - LĐ năm 2012 của Công ty TNHH MTV than Na Dương tổ chức vừa qua. Ông Tu cho rằng, năm 2012, than Na Dương cần nỗ lực duy trì giữ được nhịp độ sản xuất, trong đó, sản lượng đất bóc là 7,5 triệu m3; than tiêu thụ 550 nghìn tấn. Ông đề nghị, than Na Dương cần tập trung vào những vấn đề như sắp xếp vị trí công việc cho CBNV-LĐ; tiến hành thực hiện tiết kiệm chi phí, không thể đưa ra mục t

Năm 2011, than Na Dương đã triển khai đồng bộ các giải pháp, các chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt so với kế hoạch. Trong đó, than sạch và than tiêu thụ tăng 4,65%; than nguyên khai tăng 4,07%; doanh thu tăng 2,41%; lợi nhuận sau thuế tăng 38,55%; nộp ngân sách bằng 182,9%; lương bình quân đạt 122%... 
 
Để có được kết quả đó, than Na Dương đã rà soát lại chi phí sản xuất để điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình thực tế, nhằm đảm bảo có một giá thành khai thác than hợp lý. Đồng thời, tập trung đầu tư và đẩy mạnh các hạng mục phục vụ yêu cầu cấp bách của Công ty như: Dự án đền bù giải phóng mở rộng mỏ; Dự án sàng tuyển; Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, than Na Dương đã đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong CBNV-LĐ. Năm 2011, đã có 10 sáng kiến làm lợi trên 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty cũng chú trọng tăng cường kiểm soát số lượng và chất lượng than sạch, đảm bảo đúng tiêu chuẩn qui định đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tỷ lệ thu hồi than sạch đạt 93,08%, bằng 100,53% kế hoạch, tỷ lệ tổn thất đạt 7,2% giảm so với định mức là 0,1%. Đặc biệt, Công ty đã rà soát lại việc khoán chi phí cho thiết bị trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu được giao, năm 2011, thực hiện chi phí khoán đạt trên 1,8 tỷ đồng.
 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên