Hội nghị cán bộ chủ chốt Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Thứ Hai, ngày 19/06/2017

Chiều 19/6/2017, tại Hội trường tầng 2, Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam để lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh KSV Tài chính đối với đồng chí Đỗ Thị Loát. Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các cán bộ chủ chốt của Tập đoàn, gồm: Các thành viên Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Hội đồng thành viên, Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn, các Kiểm soát viên Nhà nước, lãnh đạo Đảng ủy Than Quảng Ninh, Công đoàn TKV, Văn phòng, các Ban Tập đoàn; Người đại diện phần vốn của TKV tại các công ty con, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Thủ trưởng các công ty con, đơn vị trực thuộc Tập đoàn. Đồng chí Phan Văn Đức - Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Kết quả, đồng chí Đỗ Thị Loát đã đạt 157 phiếu tín nhiệm trong tổng số 164 phiếu thăm dò, đạt tỷ lệ 96,73%. Với tỷ lệ tín nhiệm cao, đồng chí Đỗ Thị Loát đủ điều kiện để được bổ nhiệm lại chức danh KSV Tài chính tại Tập đoàn.