01:35 ICTThứ Hai, 16/12/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Dự án khai thác hầm lò dưới mức -150 thuộc Công ty than Mạo Khê đang được đẩy mạnh
Thứ Tư, ngày 14/08/2019

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, khối lượng đào lò XDCB Dự án khai thác hầm lò dưới mức -150 thuộc Công ty than Mạo Khê đã thực hiện được hơn 546m. Dự kiến 6 tháng cuối năm, con số này sẽ là 1.163,3m. Theo đó, tổng mét lò XDCB dự kiến thực hiện năm 2019 là 1.709,7m.

Hiện tại, Công ty có một số điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai Dự án như: Được Tập đoàn quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ nguồn vốn chủ sở hữu để giải ngân cho dự án; các Ban của Tập đoàn như TN, ĐT, KCM, KT quan tâm giúp đỡ Công ty trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý với các cơ quan nhà nước.

Tuy nhiên, Công ty cũng gặp không ít khó khăn như Dự án đang trong thời gian điều chỉnh, chưa được phê duyệt nên một số hạng mục công trình cần thực hiện nhưng chưa đủ thủ tục để làm; một số đường lò, thiết bị đòi hỏi kỹ thuật cao cần phải lựa chọn nhà thầu nước ngoài thi công cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện, do trong nước chưa có kinh nghiệm thi công, lắp đặt và vận hành. Ngoài ra, cơ chế chính sách Nhà nước thay đổi cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện, đặc biệt các thủ tục pháp lý như: Phê duyệt thiết kế, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Giá vàng

Loại vàng Mua Bán
Vàng miếng SJC 41,350 41,500
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 41,320 41,720
Nguồn: tp bank

Đơn vị thành viên