Đẩy mạnh các dự án đầu tư phát triển sản xuất
Thứ Ba, ngày 07/08/2018

Sáng nay 7/8, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đã đi kiểm tra sản xuất tại Công ty CP than Vàng Danh và Công ty Kho vận Đá Bạc. Cùng đi có Phó TGĐ Nguyễn Ngọc Cơ; các Ban KCM, TCNS, SXT, CĐ, AT, Thư ký HĐTV; lãnh đạo Công ty CP than Vàng Danh và Công ty Kho vận Đá Bạc.

Kiểm tra sản xuất tại Nhà máy Sàng tuyển than Vàng Danh 2, Kho than Khe Thần và Cảng Điền Công thuộc Công ty CP than Vàng Danh và Công ty Kho vận Đá Bạc, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn chỉ đạo các đơn vị tập trung điều hành thực hiện công tác sản xuất, sàng tuyển và tiêu thụ than, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 và chuẩn bị cho kế hoạch SXKD năm 2019. Đồng thời, tiếp tục quy hoạch các kho than, cảng bốc rót than, nâng cao năng lực đáp ứng cho sản xuất, tiêu thụ của vùng Miền Tây.

Làm việc với cán bộ chủ chốt Công ty CP than Vàng Danh, Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ cho sản xuất, tiêu thụ than vùng Miền Tây được Tập đoàn đầu tư tương đối hiện đại, đồng bộ, các đơn vị tổ chức quản lý, vận hành hiệu quả. Đối với Công ty CP than Vàng Danh, cần rà soát đánh giá lại sản xuất, năng lực thực tế, với các dự án đang đầu tư cơ bản giải quyết khoáng sàng cho các năm tới. Về lâu dài phải xuống sâu và tiếp tục đẩy mạnh các dự án đầu tư phát triển sản xuất, nâng sản lượng trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Đồng thời lưu ý, công tác đầu tư phải đảm bảo hiệu quả, bảo toàn vốn và có lãi, nâng cao hiệu quả SXKD.

Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn chúc mừng đồng chí Phạm Văn Minh, được Tập đoàn điều chuyển và bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty CP than Vàng Danh và tin tưởng với năng lực, kinh nghiệm trong quản lý, điều hành đồng chí Phạm Văn Minh sẽ cùng với Ban lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Giám đốc Công ty CP than Vàng Danh Phạm Văn Minh phát biểu bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của Tập đoàn. Với cương vị Giám đốc Công ty, sẽ tiếp tục giữ gìn truyền thống, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng với Ban lãnh đạo và tập thể người lao động duy trì sự ổn định phát triển của một đơn vị có truyền thống, là đơn vị sản xuất hầm lò có sản lượng cao của Tập đoàn. Trước mắt, tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 và khẩn trương chuyển đổi 8 diện sản xuất/15 diện đảm bảo an toàn và hiệu quả, chuẩn bị kế hoạch sản xuất cho năm 2019...