19:50 ICTThứ Ba, 29/09/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty Tuyển than Cửa Ông: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
Thứ Tư, ngày 29/07/2020

Ngày 28/7, Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020). Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Bí thư Đảng ủy; Ban lãnh đạo Công ty; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN; Chủ tịch Hội CCB; trưởng các ban của Đảng, Công đoàn cùng các đồng chí trưởng phòng, quản đốc các phân xưởng...

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Thành Vận, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty ôn lại truyền thống vẻ vang qua chặng đường 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển Ngành Tuyên giáo của Đảng. Ngày 01-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) đã xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 01-8” kêu gọi chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô viết. Tài liệu này đã có tác động rộng rãi bởi ngay sau đó, hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của nhân dân chống chiến tranh đế quốc đã nổ ra. Với ý nghĩa đó, năm 2000, Đảng ta quyết định lấy ngày 01-8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Trải qua lịch sử 90 năm, ngành Tuyên giáo của Đảng đã góp phần to lớn vào việc xây dựng đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; biến đường lối, chủ trương và chính sách pháp luật đó thành hành động tự giác của quần chúng, thành cao trào Cách mạng, đưa Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong những năm qua, đồng hành trong xây dựng và phát triển Công ty, công tác Tuyên giáo và hoạt động truyền thông đã luôn chủ động, tích cực, có nhiều cố gắng, nỗ lực và sáng tạo trong tham mưu, hướng dẫn, phương pháp tuyên truyền, cách thức tổ chức thực hiện, đóng góp tích cực trong việc nâng cao nhận thức cho CBCNV cảm thông chia sẻ với những khó khăn thách thức mới và củng cố sự tin tưởng, đồng thuận để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, công tác Tuyên giáo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tổ chức hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, bảo đảm tính chính trị, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong đó tập trung bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, thực hiện tốt chức năng, định hướng chính trị, tư tưởng. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tính chiến đấu, tính hiệu quả và tính thuyết phục, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên