14:54 ICTThứ Hai, 24/02/2020
Công ty Chế biến than Quảng Ninh: Tiêu thụ trên 700.000 tấn than trong quý I/2019
Thứ Năm, ngày 11/04/2019

Kết thúc quý I/2019, Công ty Chế biến than Quảng Ninh đã tiêu thụ 714.000 tấn than. Theo đó, doanh thu của Công ty đạt 1.028.135 triệu đồng, lợi nhuận 6.206 triệu đồng.

Cũng trong quý I, Công ty đã tập trung điều hành sản xuất các sản phẩm theo nhu cầu thị trường. Cụ thể, căn cứ kế hoạch do TKV giao năm 2019, Công ty đã giao kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc, dịnh hướng công tác chế biến phù hợp với kế hoạch do TKV giao và nhu cầu của thị trường tiêu thụ than.

Trong công tác chế biến, pha trộn than, Công ty đã cân đối và tối ưu hóa các phương án pha trộn chế biến, chế biến nâng cấp từ nguồn than mua của TKV và nguồn than nhập khẩu thành các chủng loại than mà thị trường có nhu cầu cao (như than cám 5a.4, cám 5a.1, cám 6a.1) để giao cho TKV tiêu thụ cho các khách hàng.

Hàng tháng, Công ty đều nghiệm thu sản phẩm cho các đơn vị trực thuộc theo khối lượng và các chỉ tiêu công nghệ; gắn chỉ tiêu chất l­ượng với số lư­ợng, chất l­ượng sản phẩm đ­ược tính theo giá trị để làm cơ sở cho việc trả l­ương.

Bên cạnh đó, Công ty đã quản lý chặt chẽ khối lượng, chất lượng than bằng quy chế điều hành và các phương án sản xuất; chú trọng công tác an toàn, công tác bảo vệ môi trường trong công tác chế biến than.

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 47,000 48,000
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 46,550 48,130

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 67.60 -0.52%
Đồng USD/lb 2.6066 0.51%
Chì USD/tấn 1,870.75 -3.25%
Aluminum USD/tấn 1,713.50 0.15%
Thiếc USD/tấn 16,630.00 0.33%
Kẽm USD/tấn 2,115.00 0.14%
Nickel USD/tấn 12,445.00 -1.08%

Các đơn vị thành viên