CMK: 23.5.2018, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (500 đ/cp)
Thứ Năm, ngày 17/05/2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMK của Công ty CP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2018

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2018

3. Lý do và mục đích:

* Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 04/06/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 04/06/2018 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.