Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
8 tháng, Vinacomin đạt 50 ngàn tỷ đồng doanh thu
Thứ Ba, ngày 11/09/2012

Tính chung 8 tháng, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 50 ngàn tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch năm và bằng 82,3% so với cùng kỳ 2011.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đang điều hành sản xuất kinh doanh theo Kế hoạch phối hợp kinh doanh của Vinacomin đã ban hành tại quyết định số 2827/QĐ-VINACOMIN ngày 19 tháng 12 năm 2011.
 
Chỉ tiêu sản lượng chủ yếu trong tháng 8: Đất bóc 15,2 triệu m3, bằng 5,3% kế hoạch năm; Đào lò 28,73 ngàn mét, bằng 7,2% kế hoạch năm, trong đó lò XDCB đạt 4.706 m; Than nguyên khai 2,6 triệu tấn, bằng 5,2% kế hoạch năm; Than tiêu thụ 2,2 triệu tấn, đạt 4,8% kế hoạch năm, trong đó: xuất khẩu 0,9 triệu tấn đạt 6,9% kế hoạch năm; trong nước 1,3 triệu tấn đạt 4% kế hoạch; Sản xuất khoáng sản: thiếc thỏi 27 tấn,  tinh quặng đồng 3.070 tấn, đồng tấm 820 tấn; Sản xuất điện: sản xuất và tiêu thụ 330 triệu kWh; Sản xuất cơ khí: sản xuất 16 xe ôtô, tiêu thụ 10 xe ôtô, sửa chữa 10 máy khoan, xúc, gạt, 16 xe ô tô các loại; Sản xuất kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp: sản xuất 3.000 tấn, cung ứng 6.000 tấn.
 
Các chỉ tiêu giá trị: Doanh thu tiêu thụ than ước đạt 3,1 ngàn tỷ đồng đạt 4,6% kế hoạch năm; Sản xuất, tiêu thụ khoáng sản 135 tỷ đồng, bằng 2,3% kế hoạch năm; Sản xuất, bán điện: 281,12 tỷ đồng, bằng 5,3% kế hoạch năm; Sản xuất cơ khí 204,9 tỷ đồng, bằng 7,4% kế hoạch năm; Sản xuất, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp 220 tỷ đồng, bằng 5,9% kế hoạch năm.
 
Tính chung 8 tháng, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 50 ngàn tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch năm và bằng 82,3% so với cùng kỳ 2011, trong đó: Sản xuất than đạt 32 ngàn tỷ đồng, bằng 48% kế hoạch năm, bằng 76% so với cùng kỳ.
 
Sản xuất, tiêu thụ khoáng sản 1,4 ngàn tỷ đồng, bằng 23% kế hoạch năm và bằng 72% so với cùng kỳ; Sản xuất, bán điện 3,1 ngàn tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch năm và bằng 101% so với cùng kỳ; Sản xuất cơ khí thực hiện 1,4 ngàn tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm và bằng 95% so với cùng kỳ; Sản xuất, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp 2,5 ngàn tỷ đồng, bằng 68% kế hoạch năm và bằng 112% so với cùng kỳ.
 
Giá trị đầu tư thực hiện 8.239 tỷ đồng, đạt 36,8% KH năm và bằng 66% so với cùng kỳ.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên