06:56 ICTThứ Hai, 26/09/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Sắt Thạch Khê sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Thứ Bảy, ngày 06/08/2011

Công ty cổ phần sắt Thạch Khê vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011.

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của Công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: bóc đất tầng phủ 2,6 triệu m3 đạt 43,24% kế hoạch năm, cốt hố bơm đạt -32m; Giải phóng mặt bằng tái định cư hoàn thành 230,6 ha đạt 32,3% kế hoạch năm. Đến 31/6/2011, Công ty đã chi trả đầy đủ kinh phí bồi thường GPMB cho 725 ha, bồi thường di dời cho trên 80 hộ dân và 8.632 ngôi mộ trong ranh giới mỏ là 267,3 tỷ đồng/ kế hoạch 3.478 tỷ đồng. Đã tiến hành đầu tư xây dựng 5/19 khu TĐC, 2/3 khu nghĩa trang và một số công trình hạ tầng đường liên vùng, nhà máy nước dùng chung cho các khu tái định cư. Đã hoàn thành rà phá bom mìn trong ranh giới mỏ và các khu TĐC với diện tích 1.242ha để phục vụ thi công dự án; hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật mỏ, như giao thông, cấp thoát nước, môi trường, nhà ở cho công nhân, hệ thống cung cấp điện… cho giai đoạn bóc đất tầng phủ và giai đoạn tiếp theo; việc làm và thu nhập của người lao động trong 6 tháng đầu năm luôn được duy trì ổn định...

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn tồn tại nhiều khó khăn cần tháo gỡ, đặc biệt là công tác huy động vốn góp từ các cổ đông sáng lập và việc tái cơ cấu cổ đông.

Trong 6 tháng cuối năm, Công ty tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn lớn. Tình hình hoạt động sản xuất bị thu hẹp do phải dừng bóc đất tầng phủ theo chỉ đạo của Chính phủ để tập trung cho việc hoàn thiện TKKT-TDT Dự án khai thác, tuyển quặng sắt và Dự án nhà máy sản xuất phôi thép ...

Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Công ty đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể: Các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chăm lo cho người lao động, để người lao động hiểu, đoàn kết, gắn bó, cùng với tập thể lãnh đạo Công ty từng bước vượt qua khó khăn;) Đẩy nhanh lập TKKT-TDT Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê để thực hiện đảm bảo tiến độ gói thầu. Hoàn thiện thủ tục pháp lý lựa chọn Tư vấn thẩm tra TKKT-TDT dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê, Hà Tĩnh. Hoàn thiện hồ sơ trình HĐQT phê duyệt FS dự án Nhà máy sản xuất phôi thép 2 triệu tấn/năm; Tập trung nguồn lực, phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng lộ trình thực hiện GPMB-TĐC trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo để có kế hoạch chuẩn bị nguồn vốn phục vụ cho công tác GPMB-TĐC, theo hướng ưu tiên thực hiện trước những khu vực cần kíp, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh và các khu TĐC đang thi công để sớm hoàn thành và di dời dân;Thực hiện khai thác, xuất bán quặng trong giai đoạn bóc đất tầng phủ để thu hồi nguồn vốn tái đầu tư XDCB, giảm gánh nặng về nguồn vốn cho Công ty; Tiếp tục huy động vốn từ các cổ đông, đảm bảo nguồn vốn để hoạt động và thực hiện các dự án. Phối hợp với Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và các cổ đông sáng lập khác để sớm hoàn thiện việc thoái vốn của 04 cổ đông theo chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo 164/TB-VPCP ngày 11/7/2011, từng bước thực hiện cơ cấu lại Công ty CP sắt Thạch Khê.

Cũng tại Hội nghị, nhiều ý kiến thiết thực tham gia vào kết quả 6 tháng và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đã được ghị nhận và bổ sung vào báo cáo.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên