05:29 ICTThứ Năm, 18/08/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản cao nhất là 15 triệu đồng
Thứ Ba, ngày 27/09/2011

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 129/2011/TT-BTC, quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

Theo đó, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo quy định tại Luật Khoáng sản, phải nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động theo quy định. Với hoạt động thăm dò khoáng sản, nếu diện tích thăm dò nhỏ hơn 100ha, mức thu là 4 triệu đồng/giấy phép; diện tích thăm dò từ 100ha đến 50.000ha, mức thu là 10 triệu đồng/giấy phép; diện tích thăm dò trên 50.000ha, mức thu là 15 triệu đồng/giấy phép. Với hoạt động khai thác khoáng sản, nếu khai thác tận thu, mức thu là 5 triệu đồng/giấy phép. Trường hợp cấp gia hạn giấy phép, cấp lại giấy phép khi chuyển nhượng, thừa kế thì người được gia hạn giấy phép, người được chuyển nhượng, thừa kế phải nộp lệ phí tính bằng 50% mức lệ phí tương ứng với các mức thu nêu trên. Thông tư quy định, lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản thu bằng VND. Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ thì thu theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu phí. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1-11-2011.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên