00:29 ICTThứ Sáu, 06/12/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Triển khai chiến lược nhà ở Quốc gia đến năm 2020
Thứ Năm, ngày 18/10/2012

Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Xây dựng đã thống nhất chương trình liên tịch số 1272 với nội dung phối hợp chương trình hành động triển khai thực hiện chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030.

Theo đó, chương trình này đã xác định rõ quan điểm của Chính phủ “Phát triển nhà ở là trách nhiệm của Nhà nước, của xã hội và của người dân”; “Phát triển nhà ở là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế - xã hội”… Chương trình này cũng đã đề ra một số mục tiêu cụ thể như: hoàn thiện cơ chế, chính sách có liên quan đến việc phát triển nhà ở xã hội dành cho đối tượng là CNLĐ tại các khu công nghiệp; phấn đấu đến năm 2015 sẽ có 10 triệu m2 nhà ở dành cho CNLĐ tương đương 350.000 căn hộ, giải quyết chỗ ở cho khoảng 1 triệu người. Đây là một trong những chương trình nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28-01-2008 của BCH TW Đảng khóa X “về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”./.
 

Giá vàng

Loại vàng Mua Bán
Vàng miếng SJC 41,380 41,530
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 41,260 41,660
Nguồn: tp bank

Đơn vị thành viên