01:07 ICTThứ Sáu, 10/07/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
“Thổi một luồng sinh khí mới vào đời sống chính trị của đất nước”
Thứ Sáu, ngày 02/03/2012

Đó là lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt Nghị quyết TW 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” vừa diễn ra trong 3 ngày tại Hà Nội. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước nói chung, ở Vùng mỏ Quảng Ninh nói riêng đều rất vui mừng đón nhận Nghị quyết và tinh thần Hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết này. Ai cũng kỳ vọng, tin tưởng rằng với quyết tâm của Trung ương, Nghị quyết sẽ được th

Phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt nghị quyết này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết. Tổng Bí thư đã chỉ ra những việc cần và có thể làm ngay là từng đảng viên phải tự giác, gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình, tự điều chỉnh mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình; cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài, tránh rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ... Theo Tổng Bí thư, việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần tập trung vào 3 vấn đề cấp bách nêu trong nghị quyết lần này gắn với việc thực hiện 19 điều đảng viên không được làm và việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị. Đó là kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân ta đối với Đảng. Đó là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Đó là, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
 
Tổng Bí thư biểu dương, ghi nhận gần 700 lượt ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm tại 40 tổ thảo luận của các đại biểu, trong đó có nhiều ý kiến tập trung bàn về công tác chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết, bảo đảm đưa Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.
 
Về cách làm, Tổng Bí thư nhấn mạnh từng đồng chí cấp uỷ, từng cán bộ, đảng viên phải chủ động, tự giác xem lại mình để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, không chờ đến khi tổ chức hội nghị kiểm điểm. Đồng thời khẳng định quyết tâm cao độ và kêu gọi các cấp bộ Đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị của Bộ Chính trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trong công tác xây dựng Đảng.
 

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 50,300 50,600
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 50,170 50,780

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên