04:11 ICTThứ Tư, 12/08/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Bắc Giang: Tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản
Thứ Hai, ngày 27/02/2012

Ngày 21-2, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND, yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động triển khai Luật Khoáng sản năm 2010 ngay sau khi Chính phủ có Nghị định hướng dẫn thi hành. Tham mưu với UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các quy định quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức tổng kiểm tra các mỏ, điểm mỏ đã cấp phép khai thác trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về khoáng sản, môi trường, đất đai liên quan đến hoạt động khoáng sản.

Sở Công thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra khoáng sản lưu thông trên thị trường, các cơ sở mua, bán khoáng sản để xử lý các hành vi gian lận thương mại, mua bán khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, bị cấm xuất khẩu hoặc không đủ điều kiện xuất khẩu theo quy định của Chính phủ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý kịp thời các trường hợp khai thác, tập kết cát sỏi vi phạm hành lang an toàn đê điều, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống lụt bão.

Công an tỉnh phối hợp với các ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố ngăn chặn, xử lý các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép. Chỉ đạo công an các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra hộ tịch, hộ khẩu, tạm trú tạm vắng, sử dụng vật liệu nổ tại các khu vực khai thác khoáng sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể nhân dân tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản.

Các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật liên quan.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên