10:08 ICTThứ Năm, 27/06/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tin Nhân sự
Thứ Hai, ngày 28/05/2018

Tổng Giám đốc Tập đoàn vừa ký các quyết định về điều động và bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Trọng Tốt thôi giữ chức Trưởng ban Khoa học, công nghệ thông tin và chiến lược phát triển để bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, kể từ ngày 01/6/2018. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Trọng Tốt là 05 năm, kề từ ngày bổ nhiệm.

Điều động ông Đỗ Hồng Nguyên, Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin về nhận công tác tại Cơ quan quản lý, điều hành Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Khoa học, công nghệ thông tin và chiến lược phát triển Tập đoàn, kể từ ngày 01/6/2018. Thời hạn giữ chức vụ của ông Đỗ Hồng Nguyên là 05 năm, kể từ ngày bổ nhiệm.

Đơn vị thành viên