07:42 ICTChủ nhật, 22/09/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tiền lương năm 2019 cho người lao động được cử đi học tập ở nước ngoài
Thứ Tư, ngày 13/03/2019

Để đảm bảo khuyến khích, động viên người lao động nâng cao trình độ, cũng như tính thống nhất trong việc thực hiện chính sách và chế độ cho người lao động khi tham gia các khóa đào tạo, TKV vừa có hướng dẫn các đơn vị thực hiện chi trả tiền lương năm 2019 như sau:

Đối với các chương trình đào tạo chuyên gia khoa học, công nghệ, kỹ thuật do TKV tài trợ học bổng, chủ trì tuyển chọn, cử đi đào tạo, các học viên sau khi tốt nghiệp chịu sự phân công và điều động theo yêu cầu của Tập đoàn: tiền lương đi học của các học viên được hưởng 90% tiền lương bình quân của Tập đoàn trong năm cử đi học và do đơn vị quản lý học viên chi trả.

Đối với các chương trình đào tạo được nhận học bổng của nước ngoài theo chương trình dành riêng cho TKV (không phải dạng hiệp định), được TKV chủ trì tuyển chọn, cử đi đào tạo, các học viên sau khi tốt nghiệp chịu sự phân công và điều động theo yêu cầu của Tập đoàn: tiền lương đi học của học viên được hưởng 90% tiền lương bình quân của Tập đoàn trong năm cử đi học và do đơn vị quản lý học viên chi trả (không áp dụng đối với chương trình tu nghiệp sinh tại Nhật Bản của JOGMEC).

Đối với các chương trình đào tạo do đơn vị tuyển chọn và cử đi đào tạo, kể cả chương trình học sử dụng Quỹ Khoa học công nghệ tập trung của TKV: tiền lương đi học của người lao động do đơn vị tự cân đối và chi trả theo quy định của đơn vị, khuyến khích đơn vị chi theo mức lương do TKV chi trả ở hai trường hợp nêu trên.

Năm 2019 tiền lương đi học của các học viên là 10.200.000 đồng/người/tháng.

Giá vàng

Loại vàng Mua Bán
Vàng miếng SJC 42,000 42,200
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 41,980 42,380
Nguồn: tp bank

Đơn vị thành viên