06:07 ICTThứ Hai, 26/09/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Thực hiện tiền lương viên chức quản lý năm 2015 Tập đoàn TKV
Thứ Tư, ngày 15/06/2016

THỰC HIỆN TIỀN LƯƠNG VIÊN CHỨC QUẢN LÝ NĂM 2015

 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số TT

Họ và tên

Chức danh

Chuyên trách (không chuyên trách)

Số tháng giữ chức vụ (tháng)

Quỹ lương thực hiện (đồng)

Tiền lương bình quân (đồng/tháng)

Ghi chú

 
 
 

 

Hội đồng thành viên

   3,462,600,000

 

 

 

1

Lê Minh Chuẩn

CT HĐTV

Chuyên trách

12

      626,400,000

         52,200,000

 

 

2

Đặng Thanh Hải

TGĐ

Chuyên trách

12

      609,000,000

         50,750,000

 

 

3

Phạm Văn Mật

TV HĐTV

Chuyên trách

12

      556,800,000

         46,400,000

 

 

4

Nguyễn Văn Hải

TV HĐTV

Chuyên trách

12

      556,800,000

         46,400,000

 

 

5

Vũ Thành Lâm

TV HĐTV

Chuyên trách

12

      556,800,000

         46,400,000

 

 

6

Nguyễn Chiến Thắng

TV HĐTV

Chuyên trách

12

      556,800,000

         46,400,000

 

 

 

Các PTGĐ, KTTr và KSV NN

 

5,477,400,000

 

 

 

7

Nguyễn Văn Biên

PTGĐ

Chuyên trách

12

      556,800,000

         46,400,000

 

 

8

Vũ Mạnh Hùng

Nguyên PTGĐ

Chuyên trách

4

      192,000,000

         48,000,000

Nghỉ hưu tháng 5/2015

 

9

Ngô Hoàng Ngân

PTGĐ

Chuyên trách

12

      556,800,000

         46,400,000

 

 

10

Nguyễn Ngọc Cơ

PTGĐ

Chuyên trách

12

      556,800,000

         46,400,000

 

 

11

Nguyễn Anh Tuấn

PTGĐ

Chuyên trách

12

      556,800,000

         46,400,000

 

 

12

Trần Văn Chiều

Nguyên PTGĐ

Chuyên trách

4

      192,000,000

         48,000,000

Chuyển đi tháng 5/2015

 

13

Khuất Mạnh Thắng

PTGĐ

Chuyên trách

10

      460,800,000

         46,080,000

Bổ nhiệm tháng 3/2015

 

14

Vũ Anh Tuấn

PTGĐ

Chuyên trách

8

      364,800,000

         45,600,000

Bổ nhiệm tháng 05/2015

 

15

Lê Quang Dũng

KTT

Chuyên trách

11

      461,100,000

         41,918,182

Bổ nhiệm tháng 02/2015

 

16

Bùi Thế Bình

Nguyên KTT

Chuyên trách

1

        43,500,000

         43,500,000

Nghỉ hưu tháng 02/2015

 

17

Lưu Anh Tuấn

KSV NN

Chuyên trách

7

      336,000,000

         48,000,000

Bổ nhiệm tháng 6/2015

 

18

Phạm Thanh Hải

KSV NN

Chuyên trách

1

        48,000,000

         48,000,000

Bổ nhiệm tháng 12/2015

 

19

Đỗ Thị Loát

KSV NN

Chuyên trách

12

      576,000,000

         48,000,000

 

 

20

Vũ Thúy Huệ

KSV NN

Chuyên trách

5

      240,000,000

         48,000,000

Chuyển công tác tháng 6/2015

 

21

Vũ Lê Huy

KSV NN

Chuyên trách

7

      336,000,000

         48,000,000

Chuyển công tác  21/7/2015

 

 

Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

 

 

 

 

 

22

Đỗ Đình Hiền

Chủ tịch

Chuyên trách

12

      556,800,000

         46,400,000

Đã trừ phần tiền lương lĩnh nguồn Công đoàn

 

 

Tổng cộng

 

 

 

8,940,000,000

 

 

 

 

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên