Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: Thông báo tổ chức đấu giá tiêu thụ sản phẩm đồng tấm (đồng cathode) năm 2022
Thứ Hai, ngày 06/12/2021

- Tên Bên tổ chức đấu giá: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)
- Phiên đấu giá:  01/2022/TKV-CU Tiêu thụ sản phẩm đồng tấm (đồng cathode) năm 2022.
- Thời gian phát hành Hồ sơ mời tham gia đấu giá: từ 08 giờ 00 ngày 07 tháng 12 năm 2021 đến 14 giờ 00, ngày 14 tháng 12 năm 2021 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời tham gia đấu giá: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, 226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội (Ban Vật tư, thương mại – Phòng 602; điện thoại: 024.3518.8467).
- Địa chỉ nộp Hồ sơ tham gia đấu giá: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, 226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội (Ban Vật tư, thương mại - Phòng 602).
- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ tham gia đấu giá: 14 giờ 00, ngày 14 tháng 12 năm 2021.
Phiên đấu giá sẽ được bắt đầu công khai để mở các Hồ sơ tham gia đấu giá vào 14 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 14 tháng 12 năm 2021 tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, 226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội.
Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam kính mời các khách hàng là các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu mua đồng tấm (đồng cathode) đến nhận Hồ sơ mời tham gia đấu giá và tham gia đấu giá theo các nội dung nêu trên.

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên