Công ty Cổ phần Chế tạo máy mời chào giá trục cán thép SVP
Thứ Ba, ngày 13/02/2018

- Tên Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN

- Đơn hàng mua sắm: Trục cán thép SVP.

- Số lượng:                         12 cái.

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 8 giờ 00, ngày 20 tháng 02 năm 2018 đến trước 14 giờ 00, ngày 28 tháng 02 năm 2018.

- Thời gian mở Hồ sơ mời chào giá: 14 giờ 30, ngày 28 tháng 02 năm 2018 tại Văn phòng - Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN.

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá và tiếp nhận Hồ sơ chào giá: Phòng Kế hoạch - Vật tư - Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN (địa chỉ: Số 486 - Đường Trần Phú - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.3862.408/ 0203.3716.223; fax: 0203.3862.034).

Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết khác