Công ty Tuyển than Hòn Gai mời chào giá
Thứ Sáu, ngày 17/03/2017

- Tên Bên mời chào giá: Công Ty Tuyển Than Hòn Gai - Vinacomin

- Tên đơn hàng:  Mua sắm hộp số truyền động thủy lực TY7E 400/201 ( dùng cho đầu máy DIESEL TY 7E )

- Số hiệu đơn hàng:  Mua sắm hộp số truyền động thủy lực TY7E 400/201 ( dùng cho đầu máy DIESEL TY 7E )

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: 7h 30 phút Ngày 23 Tháng 03 Năm 2017

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá:  Tầng 4 Phòng Vật Tư

- Địa chỉ nhận Hồ sơ chào giá: Tầng 4 Phòng Vật Tư Công Ty Tuyển Than Hòn Gai – Vinacomin: Số 46 Đoàn Thị Điểm, Phường Bạch Đằng, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá:  Trước 15h 30 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2017

Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào lúc 16h 00 phút ngày 30 tháng 03 năm 2017 tại Phòng họp tầng 4 trụ sở Công Ty Tuyển Than Hòn Gai – Vinacomin.

Công ty Tuyển Than Hòn Gai – Vinacomin kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết khác