08:18 ICTThứ Bảy, 01/10/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty Tuyển than Hòn Gai: Gói mua sắm phụ kiện đường sắt
Thứ Sáu, ngày 11/03/2016

- Tên Bên mời chào giá: Công ty Tuyển than Hòn gai – Vinacomin

- Tên đơn hàng: Mua sắm phụ kiện đường sắt K1&TN1

- Số hiệu đơn hàng: ......

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: từ 7 giờ 30, ngày 17 tháng 03 năm 2016 đến trước 15 giờ 30 ngày 23 tháng 03 năm 2016 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá : Công ty tuyển Than Hòn gai – Vinacomin ; Số 46 Đoàn Thị Điểm , phường Bạch Đằng , Thành phố Hạ long , Q.Ninh (Phòng Vật tư)                    Điệnthoại/fax/email:0333629532/0333825324/tuyenthanhongai@tuyenthanhongai.com.vn; vattutthg@gmail.com

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 15 giờ 30 ngày 23 tháng 03 năm 2016.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 16 giờ 00 ngày 23 tháng 03 năm 2016 tại văn phòng Công ty tuyển Than Hòn gai – Vinacomin , Số 46 Đoàn Thị Điểm , phường Bạch Đằng , Thành phố Hạ long , Q.Ninh        

- Công ty tuyển Than Hòn gai – Vinacomin kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên