Công ty than Nam Mẫu mời chào hàng
Thứ Năm, ngày 12/01/2017

- Tên Bên mời chào giá: Công ty Than Nam Mẫu-TKV

- Tên đơn hàng: Mua sắm quà tặng CBCNV nhân dịp tổng kết năm 2016.

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: từ 8 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 01  năm 2017 đến 16 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 01 năm 2017.

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá: Phòng Kế Hoạch, Công ty Than Nam Mẫu-TKV, Số 1A Trần phú Quang Trung-thành Phố Uông Bí-tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ chào giá: Văn Phòng, Công ty Than Nam Mẫu-TKV, Số 1A Trần phú Quang Trung-thành Phố Uông Bí-tỉnh Quảng Ninh.

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 16 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 01 năm 2017.

Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 01   năm 2017 tại văn phòng Công ty Than Nam Mẫu-TKV, Số 1A Trần phú Quang Trung - Thành Phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Than Nam Mẫu - TKV kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

Bài viết khác