19:42 ICTThứ Bảy, 16/01/2021 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty than Na Dương -VVMI: Chào giá gói cung cấp dịch vụ tham quan, nghỉ mát tại Quảng Bình-Huế
Thứ Bảy, ngày 25/07/2020

  1. Tên gói cung cấp: Dịch vụ tham quan, nghỉ mát tại Quảng Bình-Huế

- Loại gói cung cấp: Dịch vụ phi tư vấn

- Giá gói cung cấp: 594.220.000 đồng

- Thời gian thực hiện: 4 ngày

  1. Tên kế hoạch: Kế hoạch tham quan nghỉ mát tại Quảng Bình-Huế
  2. Nguồn vốn: Trong giá thành sản xuất năm 2020
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
  4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
  5. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00, ngày 30 tháng 7 năm 2020 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 8 năm 2020.
  6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Tổ chức-Hành chính – Công ty Than Na Dương – VVMI – Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0205 3844267                    Fax: 0205 3844222

  1. Giá bán 01 bộ HSYC: Phát hành miễn phí
  2. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 8 năm 2020
  3. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 8 năm 2020

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên