Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty Than Khe Chàm - TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà nhà cung cấp gói Sửa chữa tầu điện ắc quy phòng nổ CTY8/9GB, STTS: 354/2018
Thứ Năm, ngày 30/07/2020

  1. Nhà thầu trúng cung cấp:

1.1. Tên nhà thầu trúng cung cấp: Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí -Vinacomin.

- Địa chỉ: Tổ 13, khu 8, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại:  02033854392                        Fax: 020333854358.   

1.2. Giá trúng gói cung cấp: 715.998.558 đồng (đã có VAT).

(Bằng chữ: Bẩy trăm mười năm triệu, chín trăm chín mươi tám ngàn, năm trăm năm năm mươi tám đồng).

+ Loại hợp đồng: Trọn gói.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

  1. Nhà cung cấp không trúng cung cấp:

2.1. Nhà cung cấp: Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê - Vinacomin.

* Lý do: Nhà cung cấp có HSNCCTD được đánh giá xếp hạng thứ II về giá chào cung cấp;

2.2. Công ty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí.

* Lý do: Nhà cung cấp có HSNCCTD được đánh giá xếp hạng thứ III về giá chào cung cấp;

Căn cứ Điều 2 Quyết định số 4237/QĐ-VKCC ngày 25/7/2020 của Giám đốc Công ty Than Khe Chàm - TKV, Công ty Than Khe Chàm - TKV trân trọng kính mời đại diện Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí -Vinacomin đến ký kết hợp đồng gói cung cấp: Sửa chữa tầu điện ắc quy phòng nổ CTY8/9GB, STTS: 354/2018 .

Thời gian hoàn thiện ký kết hợp đồng từ ngày 27 tháng 7 năm 2020 đến ngày    31 tháng 7 năm 2020 (Trong giờ hành chính);

Địa điểm: Văn phòng Công ty than Khe Chàm - TKV, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Than Khe Chàm - TKV xin thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp tới các nhà cung cấp tham dự gói thầu được biết.

Bài viết khác

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên