Công ty Nhôm Lâm Đồng mời chào giá mua sắm vật tư Túi PE (PE liner ethylene) phục vụ sản xuất
Thứ Tư, ngày 14/03/2018

- Tên Bên mời chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng - TKV

- Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư Túi PE (PE liner ethylene) phục vụ sản xuất của CN Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng – TKV – Xí nghiệp bao bì Đồng Nai theo kế hoạch mua sắm vật tư Quý II/2018.

- Số hiệu đơn hàng: 567/TB-LDA

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: từ 08 giờ 00 phút, ngày 16  tháng 03 năm 2018 đến trước 13 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 03 năm 2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng -TKV; Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, Khu 4, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (Điện thoại: 02633.691682; fax:02633691680).

- Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng-TKV (Thông qua Thường trực Tổ tư vấn mua sắm vật tư);  Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, Khu 4 Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 13 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 03 năm 2018

Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 phút, ngày  23 tháng  03  năm 2018 tại trụ sở Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng - TKV: Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, Khu 4, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng - TKV kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết khác