Công ty Nhôm Lâm Đồng mời chào giá mua sắm vật tư sửa chữa nguồn phóng xạ
Thứ Hai, ngày 19/06/2017

- Tên Bên mời chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng – TKV.

- Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư Sửa chữa nguồn phóng xạ trong nhà máy Aluminphục vụsản xuất của Công Ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV.

- Số hiệu đơn hàng1394/TB-LDA.

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: từ 08 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 06năm 2017.

- Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng -TKV; Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (Điện thoại: 0633.691682; fax:0633691680).

 - Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ chào giá: Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng-TKV (Thông qua Thường trực Tổ tư vấn mua sắm vật tư);  Địa chỉ: Khu 4 Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 13 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 6 năm 2017.

-  Để tạo điều kiện cho các nhà cung cấp có thêm thời gian chuẩn bị Hồ sơ chào giá. Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng -TKV thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ chào giá đến thời điểm: 13 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 06 năm 2017.

- Hồ sơ chào giá được mở một cách công khai lúc14 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 06 năm 2017  tại Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV.

Công ty TNHH một thành viên Nhôm Lâm Đồng - TKV kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết khác