Công ty Nhôm Lâm Đồng mời chào giá mua sắm vật tư Hạt nhựa PP T3034, hạt nhựa tái chế PP T6032 hoặc tương đương
Thứ Tư, ngày 13/06/2018

Mua sắm vật tư Hạt nhựa PP T3034, hạt nhựa tái chế PP T6032 hoặc tương đương

Bài viết khác