Công ty Nhôm Đắk Nông mời thầu gói dịch vụ - Sửa chữa, lắp đặt đường ống dung dịch thô từ khu vực Lắng rửa A-08 sang khu Lọc lá 11
Thứ Sáu, ngày 12/10/2018

Mời quý vị tải file đính kèm

Bài viết khác