Công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ Việt Bắc mời chào giá sửa chữa hệ thống giám sát điều khiển trung tâm dây chuyền sản xuất thuốc nổ NTHL1
Thứ Năm, ngày 07/12/2017

Mời quý vị tải file đính kèm

Bài viết khác