08:45 ICTThứ Bảy, 21/09/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Than Thống Nhất thưởng khuyến khích 407 triệu đồng cho các đơn vị có thành tích trong Tháng Công nhân - Tháng hành động về AT-VSLĐ
Thứ Tư, ngày 13/06/2018

Mới đây, tại Hội nghị tổng kết Tháng Công nhân - Tháng hành động về AT-VSLĐ, Công ty than Thống Nhất đã thưởng khuyến khích tiền lương cho các đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất tháng 5, không để xảy ra TNLĐ, sự cố loại I, II.

Theo đó, Công ty đã thưởng khuyến khích tiền lương cho các Phân xưởng, Phòng ban hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tháng 5 năm 2018 và không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, sự cố loại I, II và trong đơn vị không có cá nhân vi phạm KTAT trong Tháng Công nhân - Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2018 với tổng số tiền 407 triệu đồng. Trong đó, khuyến khích tập thể các Phân xưởng là 219 triệu đồng; khuyến khích tập thể các Phòng ban là 60 triệu đồng và khuyến khích cá nhân xuất sắc là 128 triệu đồng.

Có thể nhận thấy, hình thức khuyến khích tiền lương, động viên kịp thời tới người lao động đã tạo nên những phong trào thi đua sôi nổi trong CNVC Công ty than Thống Nhất, giúp người lao động nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ), thực hiện có hiệu quả Luật AT-VSLĐ. Từ đó gắn trách nhiệm và nâng cao quyền lợi của người lao động đối với công tác an toàn trong việc cùng Công ty giảm thiểu sự cố, tai nạn lao động trong năm 2018 và những năm tiếp theo./.

Giá vàng

Loại vàng Mua Bán
Vàng miếng SJC 41,980 42,180
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 41,960 42,360
Nguồn: tp bank

Đơn vị thành viên