04:11 ICTThứ Bảy, 24/10/2020 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tây Nam Đá Mài: 9 biện pháp để không cắt giảm lương công nhân
Thứ Sáu, ngày 17/08/2012

Thực hiện chỉ thị 65/CT-Vinacomin của Tập đoàn về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và tiết giảm chi phí, Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài đã sớm xây dựng các biện pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế ở đơn vị mình. Mục tiêu đặt ra là không những ổn định được sản xuất, tiết giảm chi phí mà quan trọng hơn là phấn đấu để không phải cắt giảm lương của công nhân.

Trên thực tế, việc thực hành tiết kiệm chi phí đã được Tây Nam Đá Mài thực hiện ngay đầu năm. Từ quý II, Tập đoàn chỉ đạo tiếp tục cắt giảm thêm 5% vào doanh thu, thực chất là vào chi phí sản xuất. Tuy nhiên, nhằm tạo được động lực thi đua lao động trong CNCB, Công ty vẫn thực hiện theo đơn giá tiền lương của Tập đoàn. Để tiết giảm chi phí, Công ty chủ trương tăng năng suất lao động cùng với nhiều biện pháp linh hoạt trong điều hành  sản xuất.

Theo Phó Giám đốc Phạm Cao Nghĩa, ban lãnh đạo Công ty đã đề ra 9 nhóm giải pháp cơ bản và triển khai đồng bộ trên cơ sở phối hợp nhịp nhàng giữa tất cả các bộ phận trong Công ty từ khối văn phòng đến các công trường phân xưởng. Đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền tới người lao động để mỗi CNCB của Than Tây Nam Đá Mài ý thức được thực tế khó khăn hiện nay, chia sẻ với Công ty và nỗ lực hơn nữa.

 Mục tiêu đầu tiên là tăng năng suất lao động. Công ty giao nhiệm vụ cho hệ thống điều hành sản xuất mà trực tiếp là phòng Điều khiển tổ chức bố trí sản xuất hợp lý, huy động tối đa năng lực thiết bị, giảm thời gian không tạo ra sản phẩm, tăng thời gian lao động hữu ích. Để tăng năng suất, Công ty còn tích cực cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; từ việc nhỏ như nâng chất lượng bữa ăn công nghiệp, nước uống, thăm khám sức khỏe định kỳ đến việc chỉ đạo nâng hiệu quả công tác chuẩn bị sản xuất như khoan bắn tơi đất đá tạo thuận lợi cho việc bốc xúc, tu sửa các tuyến đường vận tải nhất là trong mùa mưa bão. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra diễn tiến sản xuất của các công trường phân xưởng để kịp thời có biện pháp điều hành, đảm bảo hoàn thành kế hoạch hàng tháng, hàng quý.

Tây Nam Đá Mài đặc biệt coi trọng công tác an toàn trong lao động và luôn xác định rõ: có an toàn thì sản xuất mới hiệu quả. Do đó, nhóm giải pháp thứ hai đặt ra trong công tác điều hành là cần phải tăng cường, giám sát an toàn các ca sản xuất. Đây là việc làm phải tiến hành thường xuyên, liên tục và sâu sát hơn nữa. Mọi sự bất cẩn, thiếu ý thức an toàn sẽ chịu hình thức kỷ luật nghiêm khắc. Bởi, mất an toàn sẽ làm sản xuất ngưng trệ, đội chi phí giá thành, đó là chưa kể tới những tổn thất nghiêm trọng khác. Mùa mưa bão năm nay được dự báo là diễn biến phức tạp. Vì thế, Công ty đã chủ động lên phương án bơm thoát nước moong, xử lý kịp thời các tuyến đường vận tải nhằm hạn chế các khúc cua tay áo, dốc tức gây cản trở tầm nhìn của lái xe và có biện pháp che chắn, bảo vệ kho bãi tránh thất thoát than.

Ở nhóm các giải pháp về chỉ tiêu kỹ thuật, Giám đốc Công ty chỉ đạo, công tác khoan nổ mìn phải đáp ứng kịp thời khối lượng đất đá bóc xúc phục vụ sản xuất nên cần xây dựng chỉ tiêu khoan nổ hợp lý, đảm bảo hệ số sử dụng thuốc nổ và quy mô bãi nổ theo định mức của Tập đoàn; thực hiện tốt các chỉ tiêu kỹ thuật, giảm tỷ lệ tổn thất than, tận thu tài nguyên, tiến tới nâng cao chất lượng sản phẩm và tỷ lệ thu hồi than sạch. Là đơn vị phải thuê ngoài khá lớn, do đó việc lập kế hoạch kỹ thuật và phương án sản xuất của Than Tây Nam Đá Mài phải hợp lý để đồng thời tạo điều kiện cho các đơn vị thi công, như việc tách riêng tuyến đường vận tải để vừa dễ quản lý vừa giảm ách tắc giao thông, nâng cao năng suất lao động.

Các mặt công tác khác như kế toán tài chính, lao động tiền lương, vật tư thiết bị và công tác thi đua khen thưởng cũng được ban giám đốc yêu cầu “vào cuộc” và vận động thường xuyên cùng sản xuất. Chẳng hạn, các Phòng Cơ điện, Vật tư, Tài chính phải tổ chức thực hiện chuẩn bị, dự trữ vật tư thiết bị phù hợp với điều kiện thực tế, giá cả cạnh tranh, kịp thời phục vụ sản xuất; phòng Lao động tiền lương xem xét xây dựng bổ sung quy chế tiền lương theo tinh thần gắn trách nhiệm của người quản lý với chất lượng và hiệu quả công việc. Các bộ phận nghiệp vụ liên quan đến công tác định mức phải thường xuyên kiểm tra, rà soát, điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu định mức phù hợp. Hiện tại, lượng than tồn kho của Công ty khá lớn, chủ yếu là than chất lượng thấp nên công tác khai thác, chế biến, tiêu thụ càng cần phải được phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả hơn.

Song song với sản xuất, Công ty đổi mới, bổ sung vào quy chế khen thưởng cơ chế khuyến khích người lao động bởi người lao động mới chính là đối tượng có tính quyết định đến thực hành tiết kiệm hay bội chi chi phí. Có cơ chế khuyến khích, người lao động sẽ thấy được lợi ích và tự giác tham gia vào quy chế khoán, quản trị chi phí một cách sâu và rộng hơn. Những cá nhân có sáng kiến trong lao động, tiết kiệm chi phí sẽ được ưu tiên trong bình xét thi đua, được chọn đi tham quan vào dịp cuối năm. Riêng với cán bộ quản lý công trường, phân xưởng, nếu để đơn vị mình 2 năm liên tiếp bội chi chi phí thì Giám đốc sẽ xem xét trình HĐQT miễn nhiệm chức danh quản đốc đơn vị.

Mỗi Công ty có một cách làm riêng, song nhìn tổng quan, việc thực hành tiết giảm chi phí đã và được các đơn vị trong Tập đoàn triệt để thực hiện vì mục tiêu ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập của thợ mỏ.  

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên