Tâm thế mới để tiến xa hơn
Thứ Ba, ngày 13/02/2018

Tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” là di sản tinh thần vô giá của những người thợ mỏ, là kim chỉ nam soi sáng đường để lớp lớp thế hệ thợ mỏ vượt khó vươn lên. Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa hơn khi những người thợ mỏ Than - Khoáng sản đang sẵn sàng với một tâm thế mới cho những bước tiến dài hơi, tất cả cho nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia theo Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn vừa được Chính phủ phê duyệt.

Cán đích!

Năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như: Do tăng trưởng điện thấp, thời tiết mưa nhiều trong những tháng cuối năm làm cho nhu cầu than cho nhiệt điện giảm. Từ cuối quý I/2017 Chính phủ đã cho phép nhiều thành phần kinh tế được tham gia cung cấp than cho điện, dẫn tới cạnh tranh thị phần tiêu thụ than. Các loại thuế, phí đối với khoáng sản, nhất là đối với than ngày càng cao. Điều kiện khai thác mỏ ngày càng khó khăn hơn do tài nguyên xuống sâu, cung độ vận chuyển xa hơn, địa chất thủy văn phức tạp, phải tăng chi phí cho sản xuất và đảm bảo an toàn lao động. Các yếu tố trên đã làm giá thành than tăng cao, giảm sức cạnh tranh đối với thị trường quốc tế. Tuy vậy, niềm tin của những người thợ mỏ vẫn luôn sắt son với khẩu hiệu “Kỷ luật và Đồng tâm”.

Kết thúc năm, những người thợ mỏ TKV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu đề ra. Theo đó, sản xuất than nguyên khai đạt 35 triệu tấn (đạt 100,4% so với kế hoạch điều chỉnh); than thương phẩm sản xuất đạt 32,25 triệu tấn; than tiêu thụ đạt 35,6 triệu tấn (riêng than bán cho hộ điện đạt 23,6 triệu tấn, giảm 2,5 triệu tấn so với thực hiện năm 2016), xuất khẩu đạt 1,5 triệu tấn, bằng 100% kế hoạch; nhập khẩu 97.000 tấn. Sản phẩm alumin (quy đổi) đạt 1,14 triệu tấn, đạt 116,7% kế hoạch năm, bằng 190% so cùng kỳ (trong đó, Nhà máy alumin Nhân Cơ năm đầu tiên đi vào sản xuất đạt sản lượng cao 501.000 tấn), tiêu thụ alumin đạt 1,10 triệu tấn, đạt 112,5% kế hoạch năm, bằng 169% so cùng kỳ. Các sản phẩm khoáng sản khác như đồng tấm, kẽm thỏi, quặng sắt, thiếc…; vật liệu nổ công nghiệp cũng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2017, sản lượng điện do TKV sản xuất đạt 9,38 tỷ kWh, bằng 100,4% kế hoạch năm và bằng 110,4% thực hiện năm 2016.

Về các chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 109.200 tỷ đồng; lợi nhuận đạt trên 2.500 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng so với thực hiện năm 2016.

Trong năm qua, nhiều công trình trọng điểm có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia được khởi công và nhiều công trình tiếp tục được triển khai theo tiến độ, có những công trình đã thực hiện đạt và vượt kết hoạch.

Tổ hợp Bauxite - Nhôm Nhân Cơ năm đầu tiên đưa vào sản xuất đã đạt được sản lượng ở mức cao (501/650 ngàn tấn/năm). Dự án Tổ hợp Bauxite - Nhôm Lâm Đồng đã có lãi trước 1 năm so với dự án. Nhà máy sàng tuyển Vàng Danh II, công suất 2 triệu tấn/năm đã đưa vào vận hành từ cuối tháng 12/2017. Khánh thành hệ thống băng tải vận chuyển than giai đoạn I, từ Khe Ngát ra Cảng Điền Công công suất 6 triệu tấn/năm…

Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp được triển khai quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt. Lũy kế từ năm 1998 đến nay, TKV đã cổ phần hóa 61 doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn. Bình quân gia quyền tỷ lệ phần vốn Nhà nước tại 61 doanh nghiệp là 45,3%, riêng các lĩnh vực ngành nghề chính TKV vẫn nắm giữ cổ phần chi phối.

Đến nay, TKV đã giảm đầu mối các ban tham mưu từ 28 xuống còn 21, xây dựng mô hình phòng ban, định biên thống nhất trong toàn Tập đoàn. Số lao động có mặt đến thời điểm 31/12/2017 đã giảm được trên 6.000 người so với đầu năm, năng suất lao động tăng 8,6% so với thực hiện năm 2016.

Năm 2017, TKV cũng đã ưu tiên nguồn lực để thực hiện đúng tiến độ các công trình bảo vệ môi trường. Cùng với đó, các đơn vị khai thác đã thực hiện trồng cây phủ xanh nhanh 200 ha các khu vực bãi thải; xây dựng và triển khai chương trình bảo vệ môi trường toàn Tập đoàn giai đoạn 2017-2020, hoàn thành Đề án bảo đảm môi trường cấp bách ngành Than trình UBND tỉnh Quảng Ninh…

Tâm thế mới

Những người thợ mỏ TKV bước vào năm 2018 với một tâm thế mới khi Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn vừa được Chính phủ phê duyệt. Do tình hình kinh tế thế giới được dự báo còn nhiều diễn biến phức tạp và tiếp tục tác động lớn đến sản xuất của Tập đoàn. Đối với TKV, thách thức lớn nhất đó là khai thác mỏ ngày càng xuống sâu, đi xa hơn, hệ số đất bóc, cung độ vận chuyển ngày một tăng. Trong khi đó, tỷ lệ khai thác than hầm lò ngày một tăng so với lộ thiên trong khi công nhân lao động đông, cơ cấu chưa thực sự hợp lý, năng suất lao động chưa cao, năng lực sản xuất còn hạn chế...Vì vậy, mục tiêu kế hoạch năm 2018 của Tập đoàn là điều hành sản xuất theo nhu cầu thị trường, đầu tư hợp lý phát triển bền vững các ngành nghề than, khoáng sản, điện lực và các ngành công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ phù hợp.

Đồng thời, Tập đoàn tập trung triển khai thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu, trọng tâm là tái cơ cấu kỹ thuật - đổi mới công nghệ, hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, tinh giản lao động để tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững. Song song với đó là cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động đặc biệt là đội ngũ thợ lò.

Với mục tiêu chung “An toàn - Đổi mới - Phát triển”, năm 2018, TKV phấn đấu sản xuất và tiêu thụ 36 triệu tấn than. Sản lượng phát điện thương mại đạt 9,35 tỷ kWh…. Doanh thu 113.80 tỷ đồng, lợi nhuận trên 2.500 tỷ đồng. Tiền lương bình quân chung toàn Tập đoàn là 9,8 triệu đồng/người/tháng.

“Hướng tới hoạt động kinh doanh minh bạch, công bằng, hiệu quả và tạo sức hút với người lao động, ngành Than đang kỳ vọng sự khởi sắc trong năm 2018. Trong năm 2018, dứt khoát phải tăng được hiệu quả sản xuất - kinh doanh, đảm bảo cân đối hợp lý giữa sản xuất và tiêu thụ, đặc biệt bảo toàn vốn nhà nước” là khẳng định của Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải. Tổng Giám đốc cũng đặc biệt nhấn mạnh về chương trình hành động của Tập đoàn. Theo đó, giai đoạn 2018 - 2020, TKV sẽ tập trung vào “3 AN” - An toàn, An ninh, An sinh; đồng thời, sẽ giải quyết triệt để “4 KHÔNG” - Không cân đối, Không công bằng, Không phối hợp và Không bền vững.

Tập đoàn sẽ tập trung sản xuất tối đa than chất lượng cao cho thị trường, ổn định sản xuất và cân đối doanh thu. Các công ty kho vận tập trung tối đa kéo than cho các mỏ, mở kho tối đa để chứa than, tạo điều kiện cho các mỏ sản xuất than theo kế hoạch. Song song với đó, tập trung đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm khoáng sản chính như Alumin, đồng, kẽm (khi giá bán sản phẩm đang cao), phôi thép (phấn đấu năm 2018 đạt trên 190.000 tấn). Các đơn vị chủ động xây dựng phương án, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ tài nguyên trong ranh giới đã được cấp phép khai thác và ranh giới quản lý tài nguyên, kiên quyết chống thất thoát than từ bên trong mỏ, siết chặt quản lý than đầu nguồn. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than…

“Cùng với công tác chuẩn bị nguồn tài nguyên, công tác chuẩn bị nguồn nhân lực là nhiệm vụ đặc biệt của TKV, bởi đây là 2 yếu tố chính của phương châm phát triển “Từ tài nguyên khoáng sản và nguồn nhân lực đi lên giàu mạnh” của Tập đoàn, và Thợ mỏ - là nhân tố hết sức quan trọng, không chỉ quyết định sự phát triển bền vững của Tập đoàn mà còn là nhân tố quan trọng quyết định sự nghiệp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Mỗi người thợ mỏ cũng phải là “chiến sỹ” trên mặt trận sản xuất than. Với ý chí, nghị lực,truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” và tình giai cấp của công nhân mỏ, cùng với sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ ngành Trung ương, các địa phương nhất định Tập đoàn sẽ vượt qua được những khó khăn thách thức và thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn; hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra”, Tổng Giám đốc nhấn mạnh.