Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Kiện toàn chức danh Bí thư ĐTN Than Nam Mẫu nhiệm kỳ 2017 - 2022

Kiện toàn chức danh Bí thư ĐTN Than Nam Mẫu nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày đăng: 06/12/2021

Ngày 04/12/2021, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty than Nam Mẫu đã tổ chức Hội nghị bầu kiện...

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên