Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Núi Béo trước ngày Cốc Vũ
Chủ nhật, ngày 03/04/2016

Để từng bước hiện thực hoá mô hình tổ chức sản xuất mới, trong năm 2016, Công ty CP than Núi Béo sẽ thực hiện song song hai nhiệm vụ. Một mặt, Công ty tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, khai thác nốt sản lượng than lộ thiên còn lại. Mặt khác, Than Núi Béo sẽ đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình thuộc Dự án xây dựng mỏ than hầm lò, tạo bước đệm cho việc ra than hầm lò sớm hơn dự kiến theo chỉ đạo của Tập đoàn.

Song song hai nhiệm vụ

Trên cơ sở mục tiêu, kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh năm 2016 đã ký với Tập đoàn TKV, Than Núi Béo chủ động xây dựng sớm các nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Theo đó, nhằm tiếp tục hiện thực hoá mô hình tổ chức sản xuất mới (chuyển từ công nghệ khai thác lộ thiên sang hầm lò), trong năm 2016, Than Núi Béo vừa tổ chức khai thác nốt sản lượng than lộ thiên còn lại, vừa tập trung đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các hạng mục công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng mỏ than hầm lò nhằm tạo bước đệm cho việc ra than hầm lò sớm hơn dự kiến theo chỉ đạo của Tập đoàn.

Cụ thể, Công ty phấn đấu sản xuất 1 triệu tấn than nguyên khai, doanh thu 1.258 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 21,6 tỷ đồng, đảm bảo thu nhập bình quân trên 7 triệu đồng/người/tháng. Với Dự án đầu tư xây dựng mỏ than hầm lò, Công ty đặt quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu như: đào 1.340 mét lò xây dựng cơ bản, bốc xúc 8,5 triệu m3 đất đá,  Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp tục tuyên truyền, quảng bá, tiếp cận nguồn nhân lực tại các địa phương đồng thời áp dụng chính sách ưu đãi nhằm thu hút người lao động về làm việc tại Công ty.

50 ngày đêm sản xuất "đua" thời tiết

Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016, CNCB Công ty đã nhanh chóng bắt nhịp sản xuất ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm. Đặc biệt, trong dịp này, tranh thủ thời tiết khô ráo, thuận lợi cho quá trình khai thác than lộ thiên, Công ty đã tổ chức phát động thi đua sản xuất than 50 ngày đêm (kể từ ngày 1/3/2016 đến trước ngày Cốc vũ 20/4/2016) để xúc dọn bùn và lấy than dưới lòng moong xong trước mùa mưa, hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu: bốc xúc 940 nghìn m3 đất đá, khai thác 615 nghìn tấn than nguyên khai, dọn 150 nghìn m3 bùn moong.

Để đạt năng suất, chất lượng đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị, Công ty đã triển khai thực hiện các biện pháp cụ thể, giao việc chi tiết cho các công trường khai thác, chế biến, phân xưởng vận tải than, đất và phân xưởng phục vụ phụ trợ. Các phòng chức năng có liên quan được tăng cường cán bộ trực tiếp giám sát sản xuất 3 ca. Cũng trong đợt phát động, Công ty đã phối hợp với tổ chức Công đoàn tuyên truyền, quán triệt sâu sắc về quyền lợi và trách nhiệm của người lao động cũng như các đoàn viên công đoàn khi hưởng ứng, tham gia.

Về phía lãnh đạo Công ty, để góp phần cho đợt phát động mang lại hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra, Ban giám đốc Công ty áp dụng chế độ khuyến khích tiền lương hàng tháng và tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành vượt mức vào giai đoạn kết thúc đợt phát động. Ngoài ra, Than Núi Béo tiếp tục thực hiện tốt các chuyên đề: an toàn lao động, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, quản trị và tiết kiệm chi phí, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đảm nhận các công trình việc khó và công trình trọng điểm góp phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất.

Được biết, trong Quý I/2016, Than Núi Béo bốc xúc hơn 2,4 triệu m3 đất đá, khai thác 550 nghìn tấn than nguyên khai, đào 122 mét lò XDCB... Doanh thu quý I dự kiến đạt 344 tỷ đồng; tiền lương bình quân của người lao động ổn định ở mức 7 triệu đồng/người/tháng.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên