03:37 ICTChủ nhật, 09/08/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Nỗ lực cho mục tiêu trọng điểm
Thứ Sáu, ngày 29/03/2019

Cùng với đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, một trong những mục tiêu trọng điểm Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ đã và đang nỗ lực thực hiện trong năm 2019 là đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin và không ngừng phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Trong những kết quả chung của Tổng công ty công nghiệp Hoá chất mỏ năm qua, công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật là một trong những điểm nổi bật, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD của Tổng công ty.

Với mục tiêu nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm, chế tạo các thiết bị thay thế nhập khẩu, năm qua, Tổng công ty đã hoàn thành và nghiệm thu ba đề tài: “Nghiên cứu công nghệ sản xuất thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao 01”, ''Nghiên cứu công nghệ sản xuất thuốc nổ an toàn hầm lò” và “Nghiên cứu thiết kế chế tạo xe sản xuất thuốc nổ nhũ tương rời”. Ngoài ra có một đề tài đang hoàn thiện là “Nghiên cứu sản xuất máy nổ mìn điện” và một đề tài đang triển khai là “Nghiên cứu sản xuất phân bón Canxi - Amoni nitrat”. Đồng thời, Tổng công ty và các đơn vị đã xét duyệt và công nhận 462 sáng kiến, hợp lý hoá. Trong đó có 29 sáng kiến, hợp lý hoá cấp Tổng công ty với giá trị làm lợi đạt gần 30 tỷ đồng. Trong công tác công nghệ thông tin, Tổng công ty đã tích cực triển khai các chương trình cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa; xây dựng Chương trình hành động 2018-2025 và tầm nhìn 2030;tiếp tục các chương trình bảo mật thông tin, quản lý tồn kho, tài sản, diễn đàn kỹ thuật mỏ, quản lý VLNCN; quản lý duy trì hoạt động hệ thống websiteTổng công ty và các đơn vị.

Trên đà thuận lợi cùng những tiền đề là kết quả Tổng công ty đã đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm qua, năm 2019, Tổng công ty đã và đang nỗ lực đẩy mạnh công tác đầu tư, phát triển sản phẩm, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, quản lý kỹ thuật - coi đây là nhiệm vụ quan trọng sống còn trên chặng đường phát triển bền vững của đơn vị trong thời gian tới.

Trong đó, tập trung trọng tâm cho các giải pháp như: tiếp tục thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng; duy tu, bảo trì, bảo dưỡng tốt máy móc thiết bị, tài sản cố định nhằm tăng tuổi thọ, độ tin cậy của máy móc thiết bị, đảm bảo chất lượng hoạt động, hạn chế đến mức thấp nhất những gián đoạn trong quá trình sản xuất; làm chủ công nghệ, làm chủ thiết bị. Sử dụng thuốc nổ NTLĐ làm mồi nổ trung gian, giảm sử dụng mồi nổ TNT và TEN; sử dụng thuốc nổ NTR, ANFO tại vùng Hòn Gai, Cẩm Phả, Tây Bắc; đảm bảo năng lực cơ giới, từng bước triển khai mìn nạp cơ giới tại các đơn vị ngoài TKV; tiếp tục phát huy cơ giới hóa nổ mìn trong Ngành, khối lượng nạp mìn cơ giới trên 50%.

Với công tác nghiên cứu khoa học, cố gắng hoàn thiện, nghiệm thu và quyết toán các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018 đảm bảo tiến độ; tích cực thực hiện các đề tài chuyển tiếp và kế hoạch khoa học công nghệ năm 2019; thực hiện thủ tục đủ điều kiện sản xuất các loại thuốc nổ mới (NT ATHL và NT NLC); áp dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất sản phẩm mới; kiểm soát tốt chất lượng các sản phẩm VLNCN, Amon nitrat, HNO3, NaN03... Cùng với đó, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả sử dụng các phần mềm quản lý, kiểm soát tốt quá trình sản xuất (báo cáo kỹ thuật DVNM trên phần mềm Fast; ứng dụng hòm thư nội bộ Portal trên điện thoại; ứng dụng cho công tác xin CTM trong vận chuyển VLNCN....); tiếp tục thực hiện các chương hình tin học hoá, tự động hoá theo chủ trương và chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên