01:07 ICTThứ Sáu, 06/12/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Nêu cao tinh thần đoàn kết trong khó khăn
Thứ Sáu, ngày 13/07/2012

Trong 6 tháng đầu năm 2012, Đảng ủy Tập đoàn Vinacomin đã tập trung lãnh đạo tuyên truyền phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, của Chính phủ, những định hướng khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Đảng ủy Tập đoàn đã bám sát chương trình công tác của Ban chấp hành, Ban thường vụ, trên cơ sở đó xây dựng, ban hành nhiều Nghị quyết và văn bản liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ và các nhóm giải pháp để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính

Trong lãnh chỉ đạo, Đảng ủy Tập đoàn đã chủ động nắm vững tình hình dư luận xã hội để có những giải pháp nhằm ổn định tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Tập đoàn. Đảng ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW3, Nghị quyết TW4 (khóa XI) của Đảng cho cán bộ đảng viên và quần chúng trong Tập đoàn. Đồng thời, Đảng ủy Tập đoàn cũng đã chỉ đạo sát chương trình tiết giảm chi phí năm 2012 và tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 3/1/2012 của Chính phủ; Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đảng ủy Tập đoàn phối hợp với Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức cho 435 cán bộ chủ chốt trong Tập đoàn học Nghị Quyết TW4 (khóa XI). Đến nay 29/29 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng quán triệt, học tập Nghị quyết TW3, Nghị Quyết TW4 (khóa XI). Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 215 quần chúng ưu tú; tổ chức cho 176 đảng viên mới kết nạp đảng học chương trình lý luận chính trị cho đảng viên mới. Đảng bộ đã làm thủ tục và quyết định kết nạp 47 đảng viên mới dịp 3/2/2012; xét công nhận 31 đảng viên chính thức; tiếp nhận và giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng cho 192 đảng viên đảm bảo nguyên tắc, thủ tục. Đảng bộ tổ chức phát thẻ đảng cho 182 đảng viên đợt 19/5; đề nghị và đã được Đảng ủy Khối ra quyết định tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 1 đảng viên, Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 85 đảng viên.

Về công tác cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo đảng ủy cơ sở thực hiện tốt việc đánh giá kiểm điểm cán bộ chủ chốt, làm tốt quy trình giới thiệu bổ sung quy hoạch nhân sự cấp cao Vinacomin giai đoạn 2012 - 2015. Đảng ủy Tập đoàn đã xây dựng Nghị quyết về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ để thực hiện chiến lược phát triển Vinacomin giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến 2020. Đặc biệt, Đảng ủy Tập đoàn đã triển khai Chỉ thị về thực hiện công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Tập đoàn chỉ định bổ sung 9 cấp ủy viên cơ sở, chuẩn y bổ sung 3 bí thư, 3 phó bí thư đảng ủy cơ sở (do cán bộ chuyển công tác và nghỉ chế độ), cho ý kiến về kiện toàn cấp ủy và các chức danh cấp ủy ở 3 đảng ủy cơ sở, cho ý kiến bổ nhiệm 6 phó giám đốc công ty tại các chi, đảng bộ trực thuộc. Đảng ủy Tập đoàn phối hợp tổ chức mở lớp cao cấp lý luận chính trị cho 126 đồng chí cán bộ đương chức và diện quy hoạch trong các đơn vị của Tập đoàn, đồng thời cử 7 đồng chí học cao cấp lý luận tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị do Đảng uỷ Khối tổ chức.

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy Tập đoàn thường xuyên đôn đốc cấp ủy cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Trong 6 tháng đầu năm 2012, Đảng ủy và UBKT không nhận được đơn thư tố cáo, phản ảnh về vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ; không có trường hợp nào phải kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đối với công tác văn phòng cấp ủy, Đảng ủy đã thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý các công văn đi, đến qua mạng Portal Vinacomin đảm bảo nhanh, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao. Đảng bộ chỉ đạo thực hiện xong chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên. Đến nay 100% các chi, đảng bộ cơ sở đã cơ bản cập nhật xong dữ liệu và đồng bộ chương trình về Đảng ủy Tập đoàn. Chế độ thông tin, báo cáo cấp trên theo quy định, tổ chức các hội nghị giao ban công tác đảng... được thực hiện nghiêm túc.

Nhiệm vụ công tác đảng 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, CNVC về những khó khăn hiện tại cần vượt qua, chủ động nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, CNVC và người lao động... để đề ra các giải pháp phù hợp nhằm ổn định tình hình và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2012 của Tập đoàn. Đảng ủy chỉ đạo các đơn vị, trong khó khăn càng phải thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ trong cơ quan, doanh nghiệp… Mặt khác, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong nội bộ và trên Tạp chí của ngành Than - Khoáng sản Việt Nam chủ động tạo ra sự đồng thuận trong nội bộ, động viên CNVC, người lao động có ý thức xây dựng đơn vị, Tập đoàn. Đồng thời phải giải quyết kịp thời những bức xúc, vướng mắc của người lao động… Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy Tập đoàn hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các cơ sở làm tốt công tác kiểm điểm đánh giá tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cuối năm; đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên kết hợp với thực hiện việc kiểm điểm theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4...
 
 

Giá vàng

Loại vàng Mua Bán
Vàng miếng SJC 41,380 41,530
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 41,260 41,660
Nguồn: tp bank

Đơn vị thành viên