05:30 ICTThứ Tư, 12/08/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Giám sát trong Đảng: Lấy tự kiểm tra là chính
Thứ Tư, ngày 25/04/2012

Thực hiện Nghị quyết TW5 khoá X của Đảng "về tăng cường công tác kiểm tra giám sát của đảng", Đảng bộ Công ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin đã làm tốt chức năng tham mưu giúp cấp uỷ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

Là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam với 10 chi bộ và 318 đảng viên, trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công ty luôn đổi mới về phương pháp công tác, tìm tòi, nghiên cứu những vấn đề mới có liên quan, đồng thời chủ động phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động SXKD của đơn vị.
 
Nhiệm vụ giám sát tổ chức Đảng và đảng viên ở Đảng bộ Kho vận Đá Bạc được thực hiện theo phương châm giám sát thường xuyên, giám sát theo chuyên đề, theo Điều lệ Đảng quy định. Thông qua các hoạt động giám sát thường xuyên và định kỳ đã giúp cấp uỷ nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của các chi uỷ chi bộ, cán bộ thuộc diện cấp uỷ quản lý trong việc thực hiện Nghị quyết, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, từ đó sớm phát hiện dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra, xem xét và xử lý kịp thời.
 
Bên cạnh đó, Đảng bộ đã làm tốt việc tổ chức cho cán bộ đảng viên nghiên cứu học tập chính sách pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm. Đồng thời tăng cường việc giáo dục rèn luyện quản lý đội ngũ cán bộ đảng viên. Hàng năm Đảng uỷ đã xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu của chi bộ và từng đảng viên đăng ký phấn đấu rèn luyện. Do vậy, việc chấp hành kỷ luật trong Đảng bộ có sự chuyển biến rõ rệt, tạo lòng tin trong đảng viên và công nhân viên chức lao động toàn Công ty.
 
Uỷ ban kiểm tra của Đảng đã chủ động tham mưu giúp Đảng uỷ Công ty xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo hướng dẫn cấp dưới tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng kế hoạch kiểm tra. Năm 2011 vừa qua, Uỷ ban kiểm tra Đảng bộ đã tham mưu giúp cấp uỷ kiểm tra 11 lượt chi bộ, giám sát chuyên đề cán bộ đảng viên và 5 lượt cấp uỷ viên. Trong quá trình tổ chức, cấp uỷ các cấp gắn công tác kiểm tra, giám sát với xây dựng, thực hiện phương châm "lấy tự kiểm tra là chính". Vì thế, đã phát huy tốt tinh thần tự phê bình và phê bình, nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, tạo chuyển biến về công tác kiểm tra và giám sát của Đảng trong tình hình mới hiện nay. Với những cố gắng nỗ lực trên, năm qua, Đảng uỷ Công ty đã được Đảng uỷ Tập đoàn tặng giấy khen về thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát.
 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên