08:41 ICTChủ nhật, 31/05/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đồng thuận, thống nhất cao
Thứ Hai, ngày 06/05/2019

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD của các đơn vị ngành Than và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, công tác phối hợp giữa Đảng ủy TQN và Thành ủy Hạ Long luôn có sự đồng thuận, thống nhất cao trong chỉ đạo, thực hiện, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của hai đảng bộ.

Đảng ủy TQN và Thành ủy Hạ Long ký kế hoạch phối hợp năm 2019

Công tác phối hợp được Đảng bộ TQN và Thành ủy Hạ Long triển khai thực hiện nề nếp và hiệu quả; tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong chỉ đạo, thực hiện kế hoạch phối hợp, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước, giải phóng mặt bằng, quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ…

Đồng chí Trần Đức Lâm, Bí thư Thành ủy Hạ Long - khẳng định, ngành Than luôn có vai trò quan trọng, đóng góp phần lớn ngân sách cho tỉnh và thành phố cũng như công tác an sinh xã hội. Đảng bộ và chính quyền thành phố, các cơ quan chức năng, các phường trên địa bàn luôn xác định thực hiện tốt công tác phối hợp, tạo điều kiện để các đơn vị ngành Than hoàn thành kế hoạch SXKD cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thành ủy Hạ Long đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng và các phường trên địa bàn phối hợp kiểm tra, xử lý khai thác, vận chuyển than trái phép, không để hiện tượng khai thác than trái phép tái diễn; chỉ đạo công tác GPMB thực hiện các dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD của các đơn vị ngành Than. Thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh Quảng Ninh "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên", Tập đoàn TKV và các đơn vị đã tích cực thực hiện công tác môi trường, trồng hàng chục ha cây xanh tại các khu vực bãi thãi và kết thúc khai thác; chấm dứt hoạt động của Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng nhằm nâng cao chất lượng môi trường của thành phố và vịnh Hạ Long, thực hiện cam kết của TKV với tỉnh về vấn đề môi trường, được tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long và nhân dân đánh giá cao.

Cùng với đó, hai Đảng bộ đã phối hợp trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên; công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; TKV và các đơn vị đã quan tâm thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn..., Công tác phối hợp giữa hai Đảng bộ đã góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch SXKD của các đơn vị ngành Than và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của hai Đảng bộ.

Kế hoạch phối hợp năm 2019 giữa Đảng bộ TQN và Thành ủy Hạ Long được hai Đảng bộ thống nhất và ký kết với 9 nội dung và trách nhiệm của mỗi bên trong việc phối hợp thực hiện các chủ trương, nghị quyết của tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn TKV; công tác quản lý tài nguyên, môi trường; giải phóng mặt bằng; quản lý cán bộ, đảng viên; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn…

Theo Bí thư Đảng ủy TQN Vũ Anh Tuấn, công tác phối hợp giữa hai Đảng bộ sẽ tiếp tục được tăng cường, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019 của Thành ủy Hạ Long và của Đảng ủy TQN; thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt kịp thời các vấn đề để xử lý, đảm bảo an ninh trật tự trong SXKD than trên địa bàn, ổn định, phát triển sản xuất của các đơn vị ngành Than, thực hiện mục tiêu tăng sản lượng, đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế của Tập đoàn TKV, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hạ Long...

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 48,550 48,800
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 47,800 48,550

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên