“Đi trước, đón đầu”
Thứ Hai, ngày 19/12/2016

Với Tổng Công ty CN Hóa chất mỏ (MICCO), 2016 là một năm đơn vị gặp không ít khó khăn do thị trường VLNCN nội địa sụt giảm, nhất là sản lượng tiêu thụ VLNCN trong Ngành giảm lớn. Điều này tác động không nhỏ đến hiệu quả SXKD chung của toàn Tổng Công ty. Nhưng MICCO luôn ở thế chủ động, việc tập trung nhận diện nguy cơ và khắc phục, biến thách thức thành cơ hội được lãnh đạo Tổng Công ty đặc biệt chú trọng và chỉ đạo xuyên suốt với các đơn vị thành viên. Nhờ luôn “đi trước, đón đầu” như vậy đã giúp MICCO vững vàng bước qua một năm đầy gian khó với nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tinh thần chủ động của MICCO được thể hiện rõ ngay từ việc quản lý điều hành sản xuất, thị trường và quản trị chi phí. Ngay từ đầu năm, Tổng Công ty đã xây dựng các phương án điều hành linh hoạt, đáp ứng theo yêu cầu SXKD và nhu cầu của thị trường. Cụ thể, đơn vị đã chủ động trong kế hoạch cung ứng, nổ mìn, điều động hàng hoá, sản lượng tiêu thụ amon nitrat để vừa đảm bảo đủ nguồn hàng và dự trữ tồn kho hợp lý. Xây dựng kế hoạch và điều hành chi phí hàng tháng, hàng quý sát thực tế của đơn vị và thị trường trong từng giai đoạn; rà soát hoàn chỉnh hệ thống định mức giao khoán trong sản xuất thuốc nổ, tiền chất nổ, định mức khoan nổ mìn; thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, kiểm soát chi phí từ đầu vào đến đầu ra (tái sử dụng bao bì trong sản xuất và nổ mìn, sử dụng mồi nổ hợp lý...). Việc xuất khẩu VLNCN được MICCO triển khai tích cực do thị trường xuất khẩu của MICCO đã dần được khai thông như xuất sang Lào, amon nitrat sang Campuchia, Indonesia, Philipin, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Myanma... Đến nay, Tổng Công ty đã xuất khẩu thành công sang 7 quốc gia.

Đồng thời, Nhà máy sản xuất amon nitrat của MICCO được đầu tư và đưa vào sản xuất trong điều kiện nhu cầu VLNCN của thế giới trên đà suy giảm đã tạo ra nhiều thách thức nhưng cũng là cơ hội cho MICCO. Bởi chính trong điều kiện nhiều khó khăn như vậy, CNVCLĐ của Tổng Công ty lại phát huy được sức sáng tạo không ngừng, nghiên cứu lấy các sản phẩm của Nhà máy như axit nitric, amon nitrat để sản xuất ra một số loại hoá chất khác, góp phần gia tăng các loại sản phẩm mới, phù hợp với nhu cầu thị trường và không ngừng gia tăng công suất của Nhà máy, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD. Mặt khác, đáng ghi nhận trong năm là lĩnh vực kinh doanh ngoài VLNCN của Tổng Công ty tiếp tục được giữ vững, ổn định và tăng trưởng tốt. MICCO đã tích cực đẩy mạnh quảng bá, chào hàng các sản phẩm hoá chất; bước đầu đã xúc tiến mở rộng một số thị trường kinh doanh (bán Alumin, HNO3, hạt nhựa...); các đơn vị tăng cường sử dụng dịch vụ nội bộ của nhau (Công ty CN Hoá chất mỏ Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, Nam Bộ, Trung Trung Bộ).

Cùng với SXKD, năm 2016, Tổng Công ty cũng triển khai khá hiệu quả công tác tái cơ cấu lại lực lượng lao động, kiện toàn tổ chức sản xuất theo hướng tinh giảm đầu mối, xây dựng định mức theo mô hình chuẩn - mức tiên tiến. Tập trung đào tạo cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật trẻ có năng lực, trách nhiệm; chú trọng tuyển chọn đội ngũ cán bộ kỹ thuật các lĩnh vực tin học, tự động hoá...; tập trung cao đào tạo công nhân kỹ thuật có tay nghề cho Nhà máy sản xuất Amon nitrat.

Có thể nói những kết quả mà MICCO đã đạt được trong một năm không ít khó khăn đã tạo nên những tiền đề vững chắc, động lực để Tổng Công ty sẵn sàng bước vào năm SXKD mới - 2017 với ăm ắp khí thế. Tiếp tục nhận định rõ các nguy cơ và thách thức phải đối mặt, dựa trên những tiềm năng và lợi thế đã có và được tạo dựng qua nhiều thế hệ, MICCO đã xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả SXKD ở thời điểm trước mắt cũng như kế hoạch 5 năm (2016 - 2020). Trong đó xuyên suốt với mục tiêu tổng quát: Ổn định doanh nghiệp, hoạt động hiệu quả cả trong giai đoạn nền kinh tế có nhiều khó khăn, tăng trưởng thấp như hiện nay. Chuẩn bị các điều kiện, bắt nhịp kịp thời khi nền kinh tế tăng trưởng, tạo đà cho doanh nghiệp phát triển vững mạnh.