09:47 ICTThứ Tư, 27/05/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Để công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, bảo vệ hiệu quả hơn, thực tế hơn
Thứ Hai, ngày 01/04/2019

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra, bảo vệ, UBKT Đảng ủy TKV, UBKT Đảng ủy TQN, Ban Thanh tra Pháp chế (TP) và Ban Bảo vệ (BV) Tập đoàn đã tăng cường công tác phối hợp, tham mưu thực hiện hiệu quả công tác KTGS, TTBV, góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch SXKD và nhiệm vụ chính trị hàng năm.

Ký kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2019

Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thanh tra, bảo vệ (TTBV) có vai trò quan trọng trong sản xuất, nhằm giữ gìn an ninh trật tự trong SXKD, mở rộng dân chủ, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức, cá nhân trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, suy thoái; quản lý tốt tài nguyên, tài sản, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Đảng ủy TQN cho biết, năm 2018 UBKT Đảng ủy TQN và UBKT Đảng ủy Tập đoàn, Ban TP, BV Tập đoàn đã tích cực, chủ động phối hợp thực hiện đạt được kết quả khá toàn diện trong công tác KTGS, TTBV. Đã chủ động phối hợp tham mưu với Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy TQN xây dựng, ban hành chương trình KTGS, thanh tra và chỉ đạo thực hiện đồng bộ chương trình KTGS, thanh tra, tránh chồng chéo, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh công tác ANTT trong quản lý tài nguyên than, khoáng sản, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy cơ sở trong thực hiện các kết luận kiểm tra; hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác KTGS, TTBV... Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác KTGS, TTBV cũng như vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch SXKD và nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và toàn Tập đoàn.

Cùng với đó, đã phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát đột xuất, thường xuyên, trực tiếp, không báo trước và các hình thức giám sát, nắm tình hình, sớm phát hiện ngăn ngừa các sai phạm; phối hợp chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị đạt hiệu quả và giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, bảo đảm chế độ chính sách đối với lực lượng dự bị động viên và công tác tuyển quân... Cũng trong năm 2018, đã phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Truyền thống ngành Kiểm tra Đảng 16/10 (1948 - 2018); Đảng ủy TQN đã hoàn thành 13 công trình chào mừng và gắn biển 03 công trình, Đảng ủy TKV gắn biển 03 công trình...

Năm 2019, UBKT Đảng ủy TQN và UBKT Đảng ủy Tập đoàn, Ban TP, BV Tập đoàn tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, khắc phục những vấn đề tồn tại, chủ động công tác tuyên truyền, không để ảnh hưởng xấu từ mạng xã hội; tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, phòng ngừa và trao đổi cung cấp thông tin kịp thời, đặc biệt là công tác quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ, phòng chống tham nhũng, lãng phí..., Đồng thời, công tác KTGS, TTBV tập trung thực hiện tốt chương trình KTGS năm 2019 của UBKT Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy TQN theo kế hoạch; phối hợp tổ chức kiểm tra tổ chức đảng hoặc đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chú trọng công tác kiểm tra đột xuất, tăng cường công tác nắm tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn các sai phạm, tiêu cực có thể xảy ra; triển khai chương trình công tác trọng tâm của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Tập đoàn, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, kiểm toán, pháp chế và quản trị rủi ro ở tất cả các lĩnh vực quản lý của Tập đoàn...

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 48,450 48,650
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 47,550 48,350

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên