06:02 ICTThứ Hai, 16/09/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Kiểm tra đảng ủy các cấp
Thứ Ba, ngày 24/07/2018

Nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức cơ sở đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo các cơ sở đảng nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Kiểm tra đảng ủy các cấp.

Các nhiệm vụ cụ thể được Đảng ủy Tập đoàn chỉ ra đối với Ủy ban Kiểm tra đảng ủy các cấp như: Tăng cường hơn nữa công tác giám sát của UBKT đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, nhất là việc giám sát thường xuyên và chuyên đề đối với đảng viên và người đứng đầu tổ chức, đơn vị; phối hợp cùng với các Ban xây dựng đảng, văn phòng cấp ủy thực hiện đầy đủ chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra; chủ động trong việc phát hiện và tiến hành tổ chức ngay công tác kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; làm tốt, kịp thời công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên và khiếu nại kỷ luật đảng, công tác thi hành kỷ luật đảng tại các Chi, Đảng bộ cơ sở; thường xuyên xem xét, rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với các chi bộ v.v.

Giá vàng

Loại vàng Mua Bán
Vàng miếng SJC 41,600 41,900
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 41,360 41,760
Nguồn: tp bank

Đơn vị thành viên